Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zaprawa do klejenia

Najpopularniejsza jest uniwersalna zaprawa cementowa przeznaczona do rozrabiania wodą. Nadaje się do większości okładzin ściennych i podłogowych. Czas jej wiązania wynosi przeciętnie 6 godzin. Na równe podłoża wystarczy zaprawa cienkowarstwowa, zaś do podłoży nierównych oraz do mocowania płytek o wysoko profilowanym spodzie używa się zaprawy grubowarstwowej. Na starych okładzinach i na ogrzewaniu podłogowym powinno się stosować zaprawę o zwiększonej elastyczności i przyczepności. By sprawdzić trafność zastosowanej zaprawy na starym podłożu, należy przed wykonaniem okładziny przykleić w kilku miejscach pojedyncze płytki i zerwać je po kilku dniach. Czas trwania remontu znacznie skrócą zaprawy szybkoschnące, które twardnieją już po 4 godzinach. Niektóre zaprawy są też przeznaczone specjalnie do rodzaju okładziny. Wynika to z różnic pomiędzy poszczególnymi płytkami. Kleje do gresu umożliwiają przyklejanie dużych i ciężkich płyt bez ryzyka ich osuwania się ze ścian. Mają też wydłużony czas korygowania położenia płytek, co ułatwia precyzyjne ustawienie elementów.

Zobacz także