Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

izolacja wzmocniona

Hydroizolacja części podziemnych obiektów budowlanych stosowana dla poziomu wody gruntowej (czasowo podnoszącego się powyżej poziomu posadowienia ław fundamentowych) - mogącej okresowo wywoływać parcie hydrostatyczne lub w przypadku, gdy przenikająca przez grunt woda pozostaje w kontakcie z elementami budynku przez dłuższy okres czasu (grunty nieprzepuszczalne i częściowo przepuszczalne). Izolacja tego typu wykonywana jest najczęściej w oparciu o papy zgrzewalne modyfikowane SBS w układzie jedno- lub dwuwarstwowym.

Zobacz także