Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

emalia

Farba, którą stanowi zawiesina pigmentów w roztworze odpowiedniej żywicy z dodatkiem środków pomocniczych. W zależności od przeznaczenia i rodzaju spoiwa rozróżnia się kilka rodzajów emalii (według PN-C-81607:1998), np. ogólnego stosowania ? olejno-żywiczne i ftalowe (do malowania drewna, elementów drewnopochodnych i metalowych).

Zobacz także