Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

beton

Tworzywo otrzymywane w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej (mieszaniny spoiwa - najczęściej cementu, kruszywa, wody i odpowiednich domieszek). Betony w zależności od gęstości pozornej dzieli się na: lekkie (gęstość pozorna poniżej 1800 kg/m3), zwykłe (od 1800 do 2600 kg/m?), ciężkie (powyżej 2600 kg/m?).

Zobacz także