Ściany murowane - poradnik

Tynki wapienne - gdzie stosować?

tynk wapiennyTynki wapienne mają wszechstronne zastosowanie. Można nakładać je na ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Nadają się do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, ale ze względu na wysoką odporność na korozję biologiczną doskonale sprawdzają się w placówkach służby zdrowia, żłobkach, przedszkolach oraz w pomieszczeniach, w których przebywają alergicy. Tynki wapienne można nakładać ręcznie lub maszynowo na wszelkiego rodzaju podłoża. Są one szczególnie przydatne podczas renowacji obiektów zabytkowych, ponieważ nadają się do zastosowania na stare i podniszczone tynki, bez konieczności całkowitego ich usuwania. Warunkiem jest jednak, że tynki te muszą być mocniejsze od nakładanych na nie tynków wapiennych.

Tynki wapienne - jak stosować?

zastosowanie tynku wapiennegoTynki wapienne można stosować w sposób tradycyjny i znany od wielu pokoleń, tj. wielowarstwowo lub nakładać je w jednej warstwie. Do nakładania cienkowarstwowego służą specjalne mieszanki, dostępne w sklepach lub składach budowlanych. Należy je jedynie rozrobić z wodą i zaaplikować na ścianę ręcznie lub natryskowo. Takie zaprawy nie wymagają dużego nakładu pracy i są oszczędne pod względem ich zużycia. Jednak z punktu widzenia technologicznego lepszy tynk, to tynk wielowarstwowy. Tynk taki składa się z trzech warstw, tj. obrzutki, narzutu i gładzi lub szlichty. Każda z warstw pełni tutaj inną rolę i każda powinna zawierać inną ilość wapna oraz piasek o zróżnicowanej granulacji. Należy pamiętać, że szlichty nigdy nie zaciera się na tzw. szkiełko, czyli nie może ona być całkowicie gładka.

Układanie pustaków - czy można łączyć na klej?

pustak ceramicznyDo budowy ścian jednowarstwowych stosuje sie pustaki z ceramiki poryzowanej, które mają lepszą izolacyjność termiczną od tych ze zwykłej ceramiki. Do ich łączenia używa się zazwyczaj zwykłych zapraw cementowo-wapiennych lub specjalnych zapraw ciepłochronnych. Murowanie pustaków na cienkowarstwowe zaprawy klejowe możliwe jest jedynie, gdy ich górne i dolne powierzchnie są fabrycznie wyszlifowane. Pustaki tego typu sprowadza się do Polski z Niemiec i są one droższe od tych produkowanych na miejscu.

Zobacz także