Materiały wykończeniowe - poradnik

Ściany z pustaków styropianowych, a energooszczędność budynku

zdjęcie 1Ściany wybudowane ze styropianowych kształtek mają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, tj. poniżej 0,30W/(m²xK). Materiał ten z powodzeniem można stosować do wznoszenia budynków pasywnych. Energooszczędność zależy tutaj bowiem przede wszystkim od grubości zastosowanych pustaków. Im pustaki są grubsze – tym grubsza ściana może z nich powstać. Grubsza ściana oznacza jednocześnie jej lepszą izolacyjność termiczną i większe oszczędności na ogrzewaniu domu. Najbardziej popularnym systemem jest system z piętnasto centymetrową warstwą styropianu od zewnątrz. Daje on dobre efekty cieplne i jest opłacalny w zastosowaniu.

Płyty drewnopochodne – rodzaje

zdjęcie 1Drewno jest surowcem znanym i chętnie stosowanym w różnych dziedzinach. Przetworzone – służy także do wyrobu z niego innych, równie przydatnych wyrobów. Płyty drewnopochodne to popularne sklejki, płyty wiórowe, wiórowo – cementowe, płyty OSB, paździerzowe, wiórowo – paździerzowe oraz płyty pilśniowe. Wymienione rodzaje płyt drewnopochodnych różni od siebie postać zastosowanego przy produkcji surowca oraz sposób ich wytwarzania. Wszystkie wyroby drewnopochodne mają szerokie spektrum zastosowania i prawie wszystkie znajdują uznanie ich późniejszych użytkowników.

Zastosowanie płyt drewnopochodnych

zdjęcie 1Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym i wytrzymałym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Znajdują uznanie w budownictwie, transporcie oraz przemyśle meblowym. W zależności od rodzaju płyt, wykonuje się nich tak elementy konstrukcyjne budynku, jak i stosuje podczas wykańczania wnętrz oraz przy wyrobie mebli. Płyty drewnopochodne służą do produkcji paneli podłogowych, paneli boazeryjnych i jako samodzielne okładziny ścienne. Produkuje się z nich meble, wykorzystuje jako poszycie skrzydeł drzwiowych. Są też materiałem izolacyjnym zarówno w izolacjach akustycznych, jak i w cieplnych. Płyty nośne OSB powszechnie stosuje się podczas wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Można z nich też tworzyć konstrukcję przegród budowlanych, układać podłogi oraz wykonywać stropy lub poszycie dachów.

Zobacz także