Ściany murowane - poradnik

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Połączenie ścian zewnętrznych z działowymi

pustak ceramicznyŚciany działowe na ogół nie powstają w tym samym czasie co przegrody zewnętrzne. Wznosi je raczej dopiero po ukończeniu budowy ścian zewnętrznych.  Do połączenia obydwu przegród z sobą najczęściej stosuje się kotwy stalowe nieocynkowane. Kotwy te trzeba jednak zatopić jednym końcem w ścianie zewnętrznej w czasie jej budowy. Wspomniany koniec kotwy zatapia się w poziomej spoinie mokrej zaprawy, nakładanej pomiędzy warstwami pustaków ceramicznych. Drugi koniec kotwy zostanie zamontowany w powstającej w późniejszym czasie ścianie działowej. Jeżeli pomiędzy ścianami pozostanie minimalna szczelina – należy ją uzupełnić zaprawą murarską lub pianką montażową. Warto dodać, że do wznoszenia ścian wewnętrznych nie stosuje się zapraw ciepłochłonnych, a zwykłe zaprawy murarskie.

Jakie błędy zdarzają się najczęściej podczas renowacji fundamentów?

pęknięty fundamentRenowacja fundamentów to zadanie tak trudne, co i kosztowne. W związku z powyższym nietrudno o popełnienie błędu oraz dopuszczenie się zaniedbania. Wszystkie błędy, jakie mogą zdarzyć się na tym etapie sprowadzają się do konieczności ich późniejszego usuwania, ponieważ renowacja na ogół okazuje się nieskuteczna. Najpoważniejszym błędem jest nieznajomość technologii prac renowacyjnych. Dobra znajomość dostępnych technologii przez projektanta, który wykonuje projekt przebiegu prac renowacyjnych stanowi połowę sukcesu. Druga połowa skuteczności renowacji to poprawne wykonawstwo. Teoretycznie wykonawca powinien wychwycić błędy znajdujące się w projekcie. Praktycznie jednak jest to raczej mało realne. Zatem dobrze będzie, jeżeli wykonawca wykona prace solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Kolejne błędy to oszczędzanie kosztów oraz upór i brak racjonalnego myślenia u inwestora. Najgorsza sytuacja, jaka może się zdarzyć to taka, w której inwestor zabiera się samodzielnie za renowację fundamentów. Jest to całkowicie niedopuszczalne i prowadzi przeważnie do opłakanych skutków.

Zobacz także