Ściany murowane - poradnik

Połączenie ścian zewnętrznych z działowymi

pustak ceramicznyŚciany działowe na ogół nie powstają w tym samym czasie co przegrody zewnętrzne. Wznosi je raczej dopiero po ukończeniu budowy ścian zewnętrznych.  Do połączenia obydwu przegród z sobą najczęściej stosuje się kotwy stalowe nieocynkowane. Kotwy te trzeba jednak zatopić jednym końcem w ścianie zewnętrznej w czasie jej budowy. Wspomniany koniec kotwy zatapia się w poziomej spoinie mokrej zaprawy, nakładanej pomiędzy warstwami pustaków ceramicznych. Drugi koniec kotwy zostanie zamontowany w powstającej w późniejszym czasie ścianie działowej. Jeżeli pomiędzy ścianami pozostanie minimalna szczelina – należy ją uzupełnić zaprawą murarską lub pianką montażową. Warto dodać, że do wznoszenia ścian wewnętrznych nie stosuje się zapraw ciepłochłonnych, a zwykłe zaprawy murarskie.

Jakie błędy zdarzają się najczęściej podczas renowacji fundamentów?

pęknięty fundamentRenowacja fundamentów to zadanie tak trudne, co i kosztowne. W związku z powyższym nietrudno o popełnienie błędu oraz dopuszczenie się zaniedbania. Wszystkie błędy, jakie mogą zdarzyć się na tym etapie sprowadzają się do konieczności ich późniejszego usuwania, ponieważ renowacja na ogół okazuje się nieskuteczna. Najpoważniejszym błędem jest nieznajomość technologii prac renowacyjnych. Dobra znajomość dostępnych technologii przez projektanta, który wykonuje projekt przebiegu prac renowacyjnych stanowi połowę sukcesu. Druga połowa skuteczności renowacji to poprawne wykonawstwo. Teoretycznie wykonawca powinien wychwycić błędy znajdujące się w projekcie. Praktycznie jednak jest to raczej mało realne. Zatem dobrze będzie, jeżeli wykonawca wykona prace solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Kolejne błędy to oszczędzanie kosztów oraz upór i brak racjonalnego myślenia u inwestora. Najgorsza sytuacja, jaka może się zdarzyć to taka, w której inwestor zabiera się samodzielnie za renowację fundamentów. Jest to całkowicie niedopuszczalne i prowadzi przeważnie do opłakanych skutków.

Jaka działka pod budowę domu?

działka budowlanaWybór działki pod budowę domu jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w tym skomplikowanym procesie, jakim jest budowa. Przed dokonaniem transakcji zwracamy najczęściej uwagę na wielkość działki, jej lokalizację i oczywiście cenę. Jednak prócz tego konieczne jest sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, jej dokładnych granic oraz zastanowienie się z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia. Wykonanie badań geotechnicznych nie jest aktualnie wymagane przez Prawo budowlane, ale w niektórych przypadkach warto takie badania zlecić. Obok tych czynników – warto również wziąć pod uwagę okoliczną infrastrukturę oraz najbliższe sąsiedztwo. Dobrze jest również zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i sprawdzić, czy w przyszłości nie planuje się tuż za naszą parcelą wybudować fabryki, zakładu przemysłowego, czy innego niepożądanego przez nas obiektu.

Zobacz także