Ściany murowane - poradnik

Pęknięty fundament-jak naprawić?

pęknięty fundamentTradycyjne fundamenty murowane niekiedy pękają nieznacznie. Jeśli pęknięcia te są rzeczywiście niewielkie i pojawiają się wzdłuż spoin – zjawisko nie jest aż tak bardzo niepokojące. Jednak i niewielkie rysy wymagają obserwacji pod kątem rozszerzania się ich z biegiem czasu. W powyższym celu fundament należy przede wszystkim odsłonić. Jest to ciężka i dość skomplikowana praca fizyczna. Nie oczekujmy zatem, że jej koszta będą niskie. Tak jest z resztą w przypadku fundamentów powstałych w każdej innej technologii. Szczegółowych oględzin stanu podstawy budynku można bowiem dokonać jedynie po odkopaniu i starannym oczyszczeniu jego części podziemnej. Fundamenty murowane naprawia się w taki sposób, że jeśli uszkodzenia są niewielkie – wystarczy wypełnić je zaprawą murarską i obserwować przez pewien czas, czy nie powstają w danej okolicy kolejne. W przypadku głębszych pęknięć fundamentów sama zaprawa prawdopodobnie nie będzie wystarczająca. Wówczas konieczne jest zastosowanie dodatkowych klamer spinających, które mają za zadanie ściągnąć pęknięte fragmenty fundamentu. 

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także