Remont - poradnik

Nadbudowa domu formalności

Domy prefabrykowane powstają w ciągu 4-6 tygodni
Przeprowadzenie nadbudowy istniejącego już budynku wymaga przedstawienia i posiadania takiej samej dokumentacji, co budowa domu od podstaw. Najpierw należy przedstawić inspektorowi nadzoru budowlanego stan z inwentaryzacji dotychczasowego budynku. W przypadku nadbudowy jest to dokument konieczny i wymagany przez Prawo Budowlane. Restrykcje w tym zakresie nie są jednak bezzasadne. Dokładne przeanalizowanie stanu istniejącego budynku jest, bowiem przydatne dla nas samych, ponieważ pozwala wyeliminować często popełniane na budowach błędy. Następnie należy zgłosić się do właściwego Urzędu Gminy, aby uzyskać pozwolenie o warunkach rozbudowy.

Jakie prace obejmuje renowacja fundamentu?

pęknięty fundamentPrace renowacyjne to jedne z najtrudniejszych prac budowlanych. W ich zakres może wchodzić wiele czynności. Należą do nich przede wszystkim: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, osuszanie obiektu, naprawa elewacji, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na dość wysokie koszty kompleksowej renowacji fundamentów – prace można podzielić na etapy. Trzeba jednak pamiętać, że etapy te powinny zostać rozplanowane w taki sposób, aby przerwy pomiędzy nimi nie powodowały zniszczeń w pracach już zakończonych. Podczas renowacji fundamentów zupełnie nieopłacalne jest oszczędzanie na jakości zastosowanego materiału.

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

adaptacja budynku gospodarczegoBudynki gospodarcze służą z założenia do przechowywania przedmiotów, które zajmowałyby miejsce w domu lub ewentualnie są wykorzystywane w innych celach, np. przy produkcji rolnej. W niektórych sytuacjach jednak, zaczyna brakować powierzchni mieszkaniowej i wówczas zaczynamy zastanawiać się nad przekształceniem dotychczasowego budynku gospodarczego na mieszkalny. Działania należy rozpocząć od załatwienia wszystkich formalności prawnych. W przeważającej części przypadków potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę wydane przez miejscowego Starostę. Kiedy dokumentacja jest już w zasięgu naszej ręki można przystępować do robót budowlanych. Ich zakres oraz ilość jest zależna od wielu czynników i z całą pewnością będzie różnić się w każdym indywidualnym przypadku. Na pewno dotychczasowy budynek gospodarczy trzeba będzie docieplić, doprowadzić do jego wnętrza niezbędne instalacje, wymienić okna i drzwi lub postawić ściany działowe. Od tego, co jest konieczne do wykonania – zależą oczywiście koszty przedsięwzięcia.

Zobacz także