Materiały wykończeniowe - poradnik

Kiedy wejdzie w życie nowy Kodeks budowlany?

Dom na lata wybudowany z bloków wapienno-piaskowych SILKA
Choć szum wokół ciągle obowiązującego Prawa Budowlanego z 1994 roku jest dość duży, to nowe przepisy w dalszym ciągu są jedynie planami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powołana przez ministra tego resortu komisja, pracuje nad zmianą Prawa Budowlanego od 2012 roku, ale nowy Kodeks budowlany wciąż nie jest jeszcze gotowy. Według zapowiedzi niektórych rządzących ma on wejść w życie od listopada 2014 roku. Czy jednak termin ten stanie się czasem rzeczywistych zmian w polskim budownictwie i jaką będą one miały formę? Tego nie wiadomo. Wiadome jest jedynie to, że zmiany z Prawie budowlanym będą i , że nie będzie to jego kolejna, nowelizacja. Warto przypomnieć, że Prawo Budowlane od roku 1994 było nowelizowane ponad siedemdziesiąt razy i żadna z poprawek nie uporządkowała go należycie.

Jakie kary za łamanie prawa przewiduje Kodeks budowlany?

budowa domuProponowane zmiany w Prawie budowlanym mają na celu między innymi uproszczenie i skrócenie urzędniczej drogi do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładają one, że w wielu przypadkach dopełnienie dotychczasowych formalności będzie zupełnie zbędne. Jest to swoiste obdarowanie społeczeństwa polskiego wielkim zaufaniem ze strony Państwa. Jednak obok tego zaufania, które ma wprowadzić nowy Kodeks budowlany – wprowadzi on jednocześnie surowsze, aniżeli dotychczas – kary dla osób łamiących prawo w budownictwie. Kierownik budowy, który dopuści się potwierdzenia nieprawdziwego wpisu do dziennika budowy – może na zawsze utracić swoje uprawnienia, a dodatkowo zostać ukarany solidną karą grzywny. Podobnie rzecz wygląda z projektantami budowlanymi, czy osobami pełniącymi funkcje nadzorców na budowach. Budowlańcy o wysokich kwalifikacjach mają stać się zgodnie z założeniami kodeksu – osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego.

Jak aplikować silikony?

silikonowanieZarówno silikony, jak i akryle to uszczelniacze pakowane w podłużne kartusze zakończone stożkowatą dyszą. Do ich aplikacji używa się ręczną wyciskarkę, zwaną potocznie pistoletem, choć dostępne są także opakowania, które producent od razu wyposaża w aplikator. Po odcięciu końcówki dyszy i naciśnięcie na spód opakowania – masa zaczyna się wydobywać. Szerokość tworzącej się spoiny jest zależna od miejsca odcięcia końcówki. Jeśli odetniemy ją w górnej części spoina będzie wąska. Przed aplikacją silikonów trzeba pamiętać o odtłuszczeniu, oczyszczeniu i wysuszenia podłoża. W celu wygładzenia nałożonej masy można użyć specjalnej szpachelki, ale równie dobrze sprawdza się wygładzanie wykonane palcem zamoczonym w płynie do mycia naczyń.

Zobacz także