Remont - poradnik

Kiedy na wyburzenie potrzebne jest pozwolenie?

dom do rozbiórkiWyburzenia i rozbiórki budynków w przeważającej mierze wymagają uzyskania pozwolenia na ich przeprowadzenie. Pozwolenie to, tak samo, jak pozwolenie na budowę jest wydawane przez właściwe Starostwo Powiatowe. O wydanie pozwolenia na wyburzenie występuje się z pisemnym wnioskiem, w którym należy określić adres nieruchomości, numer ewidencyjny działki, na której nieruchomość stoi oraz opisać planowane przedsięwzięcie. Do wniosku trzeba dołączyć zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie rozbiórki, opis robót, jakie mają nastąpić i zapewnienie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas ich prowadzenia. Niekiedy potrzebny jest także projekt rozbiórki oraz ustalenia i opinie innych organów, np. wówczas, kiedy budynek znajduje się na terenach górniczych. Pozwoleń na rozbiórkę z założenia wymagają wszystkie budynki, co do których wzniesienia potrzebne było pozwolenie na ich budowę.

Kiedy można wyburzyć budynek dokonując tylko zgłoszenia?

wyburzanie domuNiektóre obiekty budowlane można wyburzyć bez pozwolenia, a jedynie na podstawie złożonego do Starostwa Powiatowego zgłoszenia zamiaru prowadzenia rozbiórki. Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre zgłoszenia Starosta może zakwestionować i wydać w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia zgłoszenia  - pisemny sprzeciw. Zrobi tak z całą pewnością wówczas, kiedy dany budynek będzie można wyburzyć w zgodzie z prawem jedynie przy posiadaniu pozwolenia. Dlatego warto wiedzieć, kiedy, jaki dokument przewidują przepisy. Na podstawie zgłoszenia można wyburzać budynki, których nie wpisano do rejestru zabytków i nie objęto ochroną konserwatorską. Dodatkowo są to obiekty, których wzniesienie nie wymagało posiadania pozwolenia na budowę. Wysokość tych obiektów nie może być większa niż 8 m, a ich usytuowanie od granicy działki musi wynosić przynajmniej 4 m. W praktyce oznacza to, że dokonując zgłoszenia można wyburzyć budynki gospodarcze i zabudowania zagrodowe na działkach siedliskowych, budynki gospodarcze i altany usytuowane na działkach w ogródkach pracowniczych, inne budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz oranżerie lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o określonej wydajności.

Jak przeprowadzić wyburzenie starego domu?

stary budynekChoć wiadomo niemal każdemu, że burzyć jest zdecydowanie łatwiej niż budować, to w praktyce sprawa nie jest wcale taka oczywista. Aby przystąpić do wyburzenia przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo osób, które mają w nim uczestniczyć oraz bezwzględnie odciąć media, jeżeli takowe w wyburzanym budynku nadal funkcjonują. Warto wiedzieć , że w przypadku prac prowadzonych samodzielnie - za bezpieczeństwo osób pracujących podczas wyburzenia odpowiada prawnie właściciel nieruchomości. Wyburzenie można prowadzić ręcznie i tak jest najtaniej, ale nie zawsze jest to możliwe. Wówczas używa się specjalistycznego sprzętu. Do wyburzeń niewielkich budynków jedno lub dwukondygnacyjnych najczęściej stosuje się koparkę hydrauliczną, przy pomocy której podkopuje się fundament. Podkopania dokonuje się w taki sposób, aby budynek zwalił się w jednym, uprzednio ustalonym kierunku. Po wyburzeniu trzeba jeszcze zadbać o uprzątnięcie terenu oraz o wywóz elementów budowlanych na odpowiednie składowisko odpadów.

Zobacz także