Ściany murowane - poradnik

Kiedy grunt nie jest stabilny?

dom na niestabilnym grunciePodłoże pod budowę uważa się za niestabilne wówczas, gdy nie posiada ono wystarczającej nośności. Taki grunt łatwo się odkształca pod obciążeniem i tym samym przemieszcza fundamenty budynku. W rezultacie może to prowadzić nawet do uszkodzenia konstrukcji domu. Dlatego też przed przystąpieniem do budowy, a nawet przed zakupem działki warto zbadać rodzaj gruntu z jakim mamy do czynienia. Wyniki otrzymamy zlecając wykonanie badań geotechnicznych. Wówczas zostanie określony rodzaj gruntu , jego budowa warstwowa i poziom wód gruntowych wraz z tendencjami ich wzrastania w poszczególnych porach roku. Grunty niestabilne to mady powstałe na terenach zalewowych, grunty organiczne, występujące najczęściej na terenach, gdzie niegdyś występowały rzeczki i strumyki oraz grunty nasypowe powstałe dzięki działaniom człowieka, głównie glina lub iły.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także