Ściany murowane - poradnik

Jakiego wynagrodzenia żąda notariusz za potwierdzenie nabycia działki?

dom jednorodzinnyZakup nieruchomości zawsze należy potwierdzić sporządzeniem aktu notarialnego u uprawnionego rejenta. Koszty wynagrodzenia notariusza zwykle podawane są jako kwoty netto i trzeba do nich doliczać 22% podatek VAT, do zapłacenia którego zobowiązany jest klient. Ceny za sporządzenie aktu notarialnego mogą być różne u różnych notariuszy, ale nie mogą przekraczać maksymalnej wysokości taksy notarialnej, jaką ustala Minister Sprawiedliwości. Wynagrodzenie notariusza ustala się procentowo od wartości nabytej nieruchomości. Jeżeli wartość ta nie przekracza kwoty 3 000 zł – za sporządzenie aktu zapłacimy jedynie 100 zł. Jeśli nieruchomość jest warta od 3 000 do 10 000 – opłata wyniesie maksymalnie 100 zł + 3% nadwyżki. W powyższy sposób określa się maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza dla kilku innych przedziałów wartości nieruchomości. Dla nieruchomości wartej od 60 000 do 1 000 000 – notariusz może zażądać najwięcej 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad kwotę 60 000 zł.

Jaka działka pod budowę domu?

działka budowlanaWybór działki pod budowę domu jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w tym skomplikowanym procesie, jakim jest budowa. Przed dokonaniem transakcji zwracamy najczęściej uwagę na wielkość działki, jej lokalizację i oczywiście cenę. Jednak prócz tego konieczne jest sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, jej dokładnych granic oraz zastanowienie się z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia. Wykonanie badań geotechnicznych nie jest aktualnie wymagane przez Prawo budowlane, ale w niektórych przypadkach warto takie badania zlecić. Obok tych czynników – warto również wziąć pod uwagę okoliczną infrastrukturę oraz najbliższe sąsiedztwo. Dobrze jest również zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i sprawdzić, czy w przyszłości nie planuje się tuż za naszą parcelą wybudować fabryki, zakładu przemysłowego, czy innego niepożądanego przez nas obiektu.

Formalności związane z budową domu

budowa domuFormalności budowlane mają jeden cel, a jest nim uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to proces wymagający poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, zgromadzenia stosownych dokumentów, a niekiedy wykazania się ogromnym spokojem i opanowaniem. Obowiązujące w Polsce Prawo budowlane jest bowiem niespójne i w jego zagmatwanych przepisach gubią się czasami nawet sami urzędnicy. O wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w powiatowym wydziale architektury i urbanistyki. Do wniosku dołącza się cztery egzemplarze zaadaptowanego projektu budowlanego i szereg innych ustaleń i zezwoleń. Dla bardziej niecierpliwych inwestorów warto polecić wynajęcie firmy, która za odpowiednią opłatą załatwi wszystkie urzędnicze formalności budowlane. Takich firm na rynku usług istnieje wbrew pozorom całkiem sporo.

Zobacz także