Ściany murowane - poradnik

Jakie są koszty usunięcia azbestu?

dom z abestemMateriał, który masowo stosowano w budownictwie w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych minionego stulecia - już dawno uznano za szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i degradujący środowisko naturalne. Wiadomo też o tym, że do roku 2032 ma on całkowicie zniknąć z polskich domów. Aktualnie koszt usunięcia metra kwadratowego eternitu to koszt kilkudziesięciu złotych. Dokładnego oszacowania ceny dokonuje na miejscu wynajęta firma z uprawnieniami do usuwania i składowania materiałów niebezpiecznych. Wiele zależy od skomplikowania konstrukcji dachu, od odległości do najbliższego miejsca, w które azbest można wywieźć oraz od wyceny kosztów robocizny. Ceny są zatem bardzo zróżnicowane w zależności od regionu, w którym mieszkamy. Tam, gdzie dopłaty sięgają 100% firmy utylizacyjne proponują zwykle możliwość rozliczenia się z nimi po uzyskaniu środków z urzędu. Wówczas, samo usunięcie azbestu jest jakby poza nami. Trzeba jednak zastanowić się nad nowym pokryciem dachu.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także