Remont - poradnik

Jakie prace obejmuje renowacja fundamentu?

pęknięty fundamentPrace renowacyjne to jedne z najtrudniejszych prac budowlanych. W ich zakres może wchodzić wiele czynności. Należą do nich przede wszystkim: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, osuszanie obiektu, naprawa elewacji, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na dość wysokie koszty kompleksowej renowacji fundamentów – prace można podzielić na etapy. Trzeba jednak pamiętać, że etapy te powinny zostać rozplanowane w taki sposób, aby przerwy pomiędzy nimi nie powodowały zniszczeń w pracach już zakończonych. Podczas renowacji fundamentów zupełnie nieopłacalne jest oszczędzanie na jakości zastosowanego materiału.

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

adaptacja budynku gospodarczegoBudynki gospodarcze służą z założenia do przechowywania przedmiotów, które zajmowałyby miejsce w domu lub ewentualnie są wykorzystywane w innych celach, np. przy produkcji rolnej. W niektórych sytuacjach jednak, zaczyna brakować powierzchni mieszkaniowej i wówczas zaczynamy zastanawiać się nad przekształceniem dotychczasowego budynku gospodarczego na mieszkalny. Działania należy rozpocząć od załatwienia wszystkich formalności prawnych. W przeważającej części przypadków potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę wydane przez miejscowego Starostę. Kiedy dokumentacja jest już w zasięgu naszej ręki można przystępować do robót budowlanych. Ich zakres oraz ilość jest zależna od wielu czynników i z całą pewnością będzie różnić się w każdym indywidualnym przypadku. Na pewno dotychczasowy budynek gospodarczy trzeba będzie docieplić, doprowadzić do jego wnętrza niezbędne instalacje, wymienić okna i drzwi lub postawić ściany działowe. Od tego, co jest konieczne do wykonania – zależą oczywiście koszty przedsięwzięcia.

Przekształcenie budynku – formalności

zdjęcie 1Przy przekształceniu budynku gospodarczego w mieszkalny jest porównywalna ilość formalności do załatwienia, co w przypadku tradycyjnej budowy domu od podstaw. W pierwszej kolejności należy zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i sprawdzić, czy takowe przekształcenia są w nim uwzględnione. Jeśli planu na danym terenie nie ma – należy wystąpić o warunki zabudowy. Po ich otrzymaniu oraz sporządzeniu projektu budowlanego – można składać wniosek o wydanie decyzji na budowę. Niestety dokument ten jest konieczny w przeważającej liczbie przypadków. Jest to podyktowane faktem, że prace jakie obejmują przekształcenie raczej wybiegają w sposób znaczący poza te, które Prawo Budowlane precyzuje jako remont. Z wydaniem pozwolenia łączy się też konieczność zatrudnienia kierownika budowy. Choć tutaj urzędnicy mogą zwolnić nas ze wspomnianego obowiązku, jeżeli planowane prace nie są bardzo skomplikowane. Konieczne jest też dokonanie zgłoszenia o przekształceniu funkcji posiadanego na działce budynku.

Zobacz także