Ściany murowane - poradnik

Jakie korzyści może mieć właściciel nieruchomości ze służebności przesyłu?

działka budowlanaSłużebność przesyłu jest nowym rodzajem służebności. Wprowadzono ją do Kodeksu Cywilnego w sierpniu 2008 roku. Ustanawia się ją na podstawie zawartej aktem notarialnym umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcom przesyłowym, np. elektrownią, wodociągami, gazownią itp. Jeżeli, któraś ze stron nie chce zawrzeć takiej umowy – służebność można ustanowić na mocy orzeczenia sądowego. W umowach określa się zakres, w jakim przedsiębiorca może korzystać z naszej parceli oraz wysokość wynagrodzenia za to, że jest mu to umożliwione. Powyższe regulacje może określić w swym orzeczeniu także i sąd. Przepisy są skonstruowane z korzyścią dla prywatnych właścicieli nieruchomości, ale niestety sprawy sądowe nie przebiegają jeszcze wystarczająco sprawnie.

Jaka działka pod budowę domu?

działka budowlanaWybór działki pod budowę domu jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w tym skomplikowanym procesie, jakim jest budowa. Przed dokonaniem transakcji zwracamy najczęściej uwagę na wielkość działki, jej lokalizację i oczywiście cenę. Jednak prócz tego konieczne jest sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, jej dokładnych granic oraz zastanowienie się z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia. Wykonanie badań geotechnicznych nie jest aktualnie wymagane przez Prawo budowlane, ale w niektórych przypadkach warto takie badania zlecić. Obok tych czynników – warto również wziąć pod uwagę okoliczną infrastrukturę oraz najbliższe sąsiedztwo. Dobrze jest również zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i sprawdzić, czy w przyszłości nie planuje się tuż za naszą parcelą wybudować fabryki, zakładu przemysłowego, czy innego niepożądanego przez nas obiektu.

Formalności związane z budową domu

budowa domuFormalności budowlane mają jeden cel, a jest nim uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to proces wymagający poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, zgromadzenia stosownych dokumentów, a niekiedy wykazania się ogromnym spokojem i opanowaniem. Obowiązujące w Polsce Prawo budowlane jest bowiem niespójne i w jego zagmatwanych przepisach gubią się czasami nawet sami urzędnicy. O wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w powiatowym wydziale architektury i urbanistyki. Do wniosku dołącza się cztery egzemplarze zaadaptowanego projektu budowlanego i szereg innych ustaleń i zezwoleń. Dla bardziej niecierpliwych inwestorów warto polecić wynajęcie firmy, która za odpowiednią opłatą załatwi wszystkie urzędnicze formalności budowlane. Takich firm na rynku usług istnieje wbrew pozorom całkiem sporo.

Zobacz także