Materiały wykończeniowe - poradnik

Jakie firmy usuwają azbest?

dom z azbestemNa rynku usług działa wiele firm, które zajmują się usuwaniem i utylizacją niebezpiecznego azbestu. Jednak, jak donosi raport Państwowej Inspekcji Pracy – w licznych przypadkach pracownicy nie posiadają wymaganych uprawnień lub pracują bez odpowiednich zabezpieczeń. W ten sposób narażają nie tylko własne zdrowie i życie, ale również przyczyniają się swoimi praktykami do uszczerbku na zdrowiu osób postronnych i do degradacji środowiska naturalnego. Wykaz firm, które posiadają uprawnienia do usuwania azbestu i zezwolenia wydane przez Starostę na prowadzenie działalności we wskazanym obszarze – powinien znajdować się w każdym Urzędzie Gminy. Można też szukać informacji o takich firmach na stronach poszczególnych urzędów w internecie. Wówczas będziemy mieć pewność, że azbest z naszego domu zostanie usunięty i zeskładowany zgodnie z prawem, co w następstwie da nam szansę ubiegania się o dotację do kosztów, które ponieśliśmy.

Płyty drewnopochodne – rodzaje

zdjęcie 1Drewno jest surowcem znanym i chętnie stosowanym w różnych dziedzinach. Przetworzone – służy także do wyrobu z niego innych, równie przydatnych wyrobów. Płyty drewnopochodne to popularne sklejki, płyty wiórowe, wiórowo – cementowe, płyty OSB, paździerzowe, wiórowo – paździerzowe oraz płyty pilśniowe. Wymienione rodzaje płyt drewnopochodnych różni od siebie postać zastosowanego przy produkcji surowca oraz sposób ich wytwarzania. Wszystkie wyroby drewnopochodne mają szerokie spektrum zastosowania i prawie wszystkie znajdują uznanie ich późniejszych użytkowników.

Zastosowanie płyt drewnopochodnych

zdjęcie 1Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym i wytrzymałym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Znajdują uznanie w budownictwie, transporcie oraz przemyśle meblowym. W zależności od rodzaju płyt, wykonuje się nich tak elementy konstrukcyjne budynku, jak i stosuje podczas wykańczania wnętrz oraz przy wyrobie mebli. Płyty drewnopochodne służą do produkcji paneli podłogowych, paneli boazeryjnych i jako samodzielne okładziny ścienne. Produkuje się z nich meble, wykorzystuje jako poszycie skrzydeł drzwiowych. Są też materiałem izolacyjnym zarówno w izolacjach akustycznych, jak i w cieplnych. Płyty nośne OSB powszechnie stosuje się podczas wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Można z nich też tworzyć konstrukcję przegród budowlanych, układać podłogi oraz wykonywać stropy lub poszycie dachów.

Zobacz także