Ściany murowane - poradnik

Jakie domy można budować na podmokłym gruncie?

dom na podmokłym terenieZasadniczo, po właściwym zabezpieczeniu terenu i wniesieniu odpowiednich nakładów finansowych na podmokłym gruncie może stanąć każdy rodzaj budynku mieszkalnego. Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze zaoszczędzone na nabyciu tańszej działki mogą nie wystarczyć na pokrycie zwiększonych kosztów budowy. Dlatego też zakup podmokłej parceli należy zawsze dokładnie przeanalizować i racjonalnie ocenić opłacalność transakcji. Na podmokłych terenach odradza się raczej budowanie domów z piwnicą. Na jej rzecz lepiej jest postawić oddzielny budynek gospodarczy lub zagospodarować na ten cel poddasze domu. Bowiem pomimo solidnie wykonanej izolacji fundamentów – woda pewnie i tak zagości sezonowo w najniższych partiach budynku. Jeżeli teren został sztucznie podniesiony – polecanym rozwiązaniem jest wzniesienie lekkiego budynku o konstrukcji szkieletowej. Domy takie można sadowić na monolitycznej płycie fundamentowej, co znacznie ułatwia i przyspiesza prowadzenie prac.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także