Ściany murowane - poradnik

Jaki styl domów pasuje do Centralnej Polski?

zdjęcie 1Polska Centralna to prawdziwa mieszanina wszelkich stylów regionalnych, obowiązujących po różnych jej stronach. Spotkać tu można zarówno dworki i pałace, jak i np. dom typowy, tj. prosty w formie i wygodny, wielopokoleniowy - dom opolski. Nietrudno znaleźć też dom w stylu zakopiańskim, mimo że tereny są typowo równinne. Niegdyś charakterystycznym dla regionu mazowieckiego był tzw. Świdermajer, czyli mazowiecki drewniak, połączony w elementami architektury rosyjskiej i alpejskiej. Epoka Świdermajera odeszła jednak już dawno do lamusa, a Warszawiacy budują domy w swoim własnym stylu. Okazałe wille i pałace można nazwać typowymi dla regionu mazowieckiego, a już na pewno dla najbliższych okolic Warszawy. Nieco dalej, np. w kierunku Łodzi obserwuje się bardziej zrównoważoną i nie tak bogato prezentującą się – formę budownictwa.

Co to jest stateczność skarpy?

zdjęcie 1Stateczność skarpy określa współczynnik F. Na jego wartość składa się stosunek sił utrzymujących do sił przesuwających masy gruntu. O skarpie statecznej mówimy wówczas, gdy współczynnik F nie jest mniejszy od jednego. Skarpy o niższym współczynniku stateczności nie nadają się jako podłoże pod żadne budynki, gdyż występują na nich ruchy i przesunięcia gruntu. To czy skarpa jest wystarczająco stateczna zawsze oceniają skomplikowane badania geologiczne terenu, ale jest też kilka oznak widocznych gołym okiem, po których można rozpoznać występowanie osuwisk. O fakcie ich występowania w przeszłości świadczą np. kształt i sposób rośnięcia drzew, jak i pęknięcia, szpary i szczeliny na powierzchni gruntu. Osuwanie terenu  łatwo rozpoznać jeżeli pnie drzew nie są proste i rosną w różnych kierunkach oraz na powierzchni ziemi zauważalne są głębokie rozejścia gruntu.

Jak zabezpieczyć skarpę przed osuwaniem?

zdjęcie 1Występowanie osuwisk na skarpach i zboczach  to zjawisko bardzo niebezpieczne. Dowodem na to są tragiczne w skutkach przesunięcia terenu, które wystąpiły w Polsce Południowej po ostatnich powodziach. Przedsięwzięcie budowy domu na zboczu zawsze kusi inwestora ciekawymi warunkami krajobrazowymi, ale jednocześnie jest inwestycją bardzo trudną, drogą i wymagającą zastosowania specjalnych zabezpieczeń. Skarpę można zabezpieczyć poprzez zmniejszenie kąta jej nachylenia, poprzez podparcie nasypem, wykonując mury oporowe, stosując kotwy, pale lub robiąc gwoździowanie. Ostatnia z wymienionych czynności polega na zabezpieczeniu terenu za pomocą siatki ze stali. Rozpiętą siatką niejako spina się dwie sąsiadujące ze sobą partie gruntu. Budynek powstający na skarpie powinien ponadto posiadać staranie wykonany drenaż opaskowy oraz drenaż powierzchniowy. Woda z drenażu powinna być odprowadzana na kilkanaście metrów od podnóża skarpy. Można również zastosować odwodnienie terenu lub zastrzyki wzmacniające popękane skały. Wszystkie te zabiegi są jednak tak samo skomplikowane, co i drogie oraz pracochłonne.

Zobacz także