Materiały wykończeniowe - poradnik

Jaki kolor elewacji domu?

Fot. Monier
Dobranie odpowiednich barw do pokrycia elewacji domu to w prawdzie końcowy etap budowy, ale nie mniej ważny od wszystkich pozostałych jej stadiów. Kolor elewacji decyduje bowiem o wyglądzie naszego domu z zewnątrz. Warto zatem wiedzieć, że kolory jasne i stonowane są w stanie bardziej wyróżnić nasz budynek z otaczającego go krajobrazu. Takie kolory są również lepiej akceptowane przez otoczenie i przeważnie lepiej komponują się z daną okolicą. Łączenie kilku kolorów na elewacji domu jest dopuszczalne, ale zawsze powinno być ich nie więcej niż trzy. Najlepiej, jeżeli góra dwie barwy dodatkowe będą pochodnymi koloru podstawowego lub będą wywodzić się w jakiś sposób z najbliższego otoczenia domu. Pamiętajmy również, iż na większych płaszczyznach lepiej jest stosować barwy jasne, zaś bardziej wyrazistymi podkreślać detale architektoniczne i elementy dekoracyjne fasady.

Płyty drewnopochodne – rodzaje

zdjęcie 1Drewno jest surowcem znanym i chętnie stosowanym w różnych dziedzinach. Przetworzone – służy także do wyrobu z niego innych, równie przydatnych wyrobów. Płyty drewnopochodne to popularne sklejki, płyty wiórowe, wiórowo – cementowe, płyty OSB, paździerzowe, wiórowo – paździerzowe oraz płyty pilśniowe. Wymienione rodzaje płyt drewnopochodnych różni od siebie postać zastosowanego przy produkcji surowca oraz sposób ich wytwarzania. Wszystkie wyroby drewnopochodne mają szerokie spektrum zastosowania i prawie wszystkie znajdują uznanie ich późniejszych użytkowników.

Zastosowanie płyt drewnopochodnych

zdjęcie 1Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym i wytrzymałym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Znajdują uznanie w budownictwie, transporcie oraz przemyśle meblowym. W zależności od rodzaju płyt, wykonuje się nich tak elementy konstrukcyjne budynku, jak i stosuje podczas wykańczania wnętrz oraz przy wyrobie mebli. Płyty drewnopochodne służą do produkcji paneli podłogowych, paneli boazeryjnych i jako samodzielne okładziny ścienne. Produkuje się z nich meble, wykorzystuje jako poszycie skrzydeł drzwiowych. Są też materiałem izolacyjnym zarówno w izolacjach akustycznych, jak i w cieplnych. Płyty nośne OSB powszechnie stosuje się podczas wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Można z nich też tworzyć konstrukcję przegród budowlanych, układać podłogi oraz wykonywać stropy lub poszycie dachów.

Zobacz także