Ściany murowane - poradnik

Jaki fundament pod ganek?

ganekRodzaj fundamentowania zależy oczywiście od rodzaju ganku i jego konstrukcji. Solidne ganki murowane powinny posiadać fundament, który jest połączony z fundamentem domu. Takiego rozwiązania wymagają szczególnie te ganki, nad którymi planuje się tarasy lub wyżki. Jeżeli ganek jest lekką, otwartą konstrukcją, posiadającą jedynie niewielki daszek – fundament ganku powinno się oddzielić od fundamentu domu dylatacją. Jeśli podporami ganków są słupy wykonane z lanego betonu w tzw. tubach szalunkowych potrzebne są stopy fundamentowe. Z nich wyprowadza się zbrojenie, które dopiero łączy się ze zbrojeniem słupów. Stopy należy zagłębić poniżej poziomu przemarzania gruntu, który jest różny i zależny od strefy klimatycznej kraju, w jakiej usytuowany jest dom.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także