Remont - poradnik

Jaka klatka schodowa w domu jednorodzinnym?

klatka schodowa (fot. archithings.net)W Polsce, w budynkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się wewnętrzne klatki schodowe. Są one wówczas ciepłe, przytulne i mogą zostać elegancko urządzone i wyposażone. Zewnętrzne klatki występują rzadziej i przeważnie służą, jako dodatkowa droga komunikacji między kondygnacjami. Rezygnacja z klatki schodowej wewnątrz domu wiąże się z pozyskaniem dodatkowej powierzchni mieszkalnej, ale trzeba zaznaczyć, że rozwiązanie takie nie zawsze może zostać wdrożone w projekt lub jego zmiany. Z drugiej strony, dobudowanie zewnętrznej klatki schodowej wiąże się z dopełnieniem takich samych formalności, co w przypadku budowy całego domu, ale niekiedy stanowi jedyne rozwiązanie dla dwóch rodzin zamieszkujących jeden dom i chcących prowadzić indywidualny tryb życia.

Jakie prace obejmuje renowacja fundamentu?

pęknięty fundamentPrace renowacyjne to jedne z najtrudniejszych prac budowlanych. W ich zakres może wchodzić wiele czynności. Należą do nich przede wszystkim: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, osuszanie obiektu, naprawa elewacji, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na dość wysokie koszty kompleksowej renowacji fundamentów – prace można podzielić na etapy. Trzeba jednak pamiętać, że etapy te powinny zostać rozplanowane w taki sposób, aby przerwy pomiędzy nimi nie powodowały zniszczeń w pracach już zakończonych. Podczas renowacji fundamentów zupełnie nieopłacalne jest oszczędzanie na jakości zastosowanego materiału.

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

adaptacja budynku gospodarczegoBudynki gospodarcze służą z założenia do przechowywania przedmiotów, które zajmowałyby miejsce w domu lub ewentualnie są wykorzystywane w innych celach, np. przy produkcji rolnej. W niektórych sytuacjach jednak, zaczyna brakować powierzchni mieszkaniowej i wówczas zaczynamy zastanawiać się nad przekształceniem dotychczasowego budynku gospodarczego na mieszkalny. Działania należy rozpocząć od załatwienia wszystkich formalności prawnych. W przeważającej części przypadków potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę wydane przez miejscowego Starostę. Kiedy dokumentacja jest już w zasięgu naszej ręki można przystępować do robót budowlanych. Ich zakres oraz ilość jest zależna od wielu czynników i z całą pewnością będzie różnić się w każdym indywidualnym przypadku. Na pewno dotychczasowy budynek gospodarczy trzeba będzie docieplić, doprowadzić do jego wnętrza niezbędne instalacje, wymienić okna i drzwi lub postawić ściany działowe. Od tego, co jest konieczne do wykonania – zależą oczywiście koszty przedsięwzięcia.

Zobacz także