Ściany murowane - poradnik

Jak zaprojektować gzymsy?

gzyms budynkuGzymsy o dawna mają w architekturze swoje miejsca na elewacjach. Jeśli chcemy je umieścić inaczej niż wskazuje na to literatura fachowa – warto zasięgnąć porady wyspecjalizowanego projektanta lub architekta. Według znawców w dalszym ciągu nie umieszcza się gzymsów raczej inaczej, aniżeli nad lub pod oknami, nad drzwiami wejściowymi do domu, w miejscach oddzielających od siebie poszczególne kondygnacje i wieńczących elewację budynku. Projektowanie samodzielne mogą nieco ułatwiać programy komputerowe, które wizualizują zastosowanie elementu dekoracyjnego w danym miejscu. Programy takie udostępniają nieodpłatnie niektórzy producenci profili elewacyjnych na swoich stronach internetowych. Aby uzyskać wizualizację trzeba wprowadzić do programu cyfrowe zdjęcie swojego domu. Zdecydowanie pewniejszą metodą jest jednak konsultacja z architektem.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także