Ściany murowane - poradnik

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwością wykonawcy?

budowa domuŻadne polskie przepisy nie regulują w sposób ścisły, jaki zakres prac powinny obejmować poszczególne etapy budowy. Zakres taki należy zatem ustalić z wykonawcą, sporządzając pisemną umowę na wykonanie poszczególnych robót. Niektórzy pseudo fachowcy próbują ustalać stawkę za metr kwadratowy stanu surowego bez uwzględnienia koniecznych do przeprowadzenia na tym etapie prac. Sztuka budowlana nie pozwala wprawdzie na przechodzenie z jednego etapu budowy w następny – bez ukończenia poprzedniego, ale w praktyce spotyka się takie realizacje budowlane. Z tych też powodów – szczegółowe umowy z wykonawcami są wręcz nieodzowne. Nie tylko zabezpieczają nas one przed nieuczciwością niektórych fachowców, ale także dają możliwość uzgodnienia tego, czego i w którym momencie od nich oczekujemy. Stwarza to dla inwestora szansę rozsądnego planowania wydatków i przygotowania się do nich we właściwym czasie.

Jaka działka pod budowę domu?

działka budowlanaWybór działki pod budowę domu jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w tym skomplikowanym procesie, jakim jest budowa. Przed dokonaniem transakcji zwracamy najczęściej uwagę na wielkość działki, jej lokalizację i oczywiście cenę. Jednak prócz tego konieczne jest sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, jej dokładnych granic oraz zastanowienie się z jakiego rodzaju gruntem mamy do czynienia. Wykonanie badań geotechnicznych nie jest aktualnie wymagane przez Prawo budowlane, ale w niektórych przypadkach warto takie badania zlecić. Obok tych czynników – warto również wziąć pod uwagę okoliczną infrastrukturę oraz najbliższe sąsiedztwo. Dobrze jest również zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i sprawdzić, czy w przyszłości nie planuje się tuż za naszą parcelą wybudować fabryki, zakładu przemysłowego, czy innego niepożądanego przez nas obiektu.

Formalności związane z budową domu

budowa domuFormalności budowlane mają jeden cel, a jest nim uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to proces wymagający poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, zgromadzenia stosownych dokumentów, a niekiedy wykazania się ogromnym spokojem i opanowaniem. Obowiązujące w Polsce Prawo budowlane jest bowiem niespójne i w jego zagmatwanych przepisach gubią się czasami nawet sami urzędnicy. O wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w powiatowym wydziale architektury i urbanistyki. Do wniosku dołącza się cztery egzemplarze zaadaptowanego projektu budowlanego i szereg innych ustaleń i zezwoleń. Dla bardziej niecierpliwych inwestorów warto polecić wynajęcie firmy, która za odpowiednią opłatą załatwi wszystkie urzędnicze formalności budowlane. Takich firm na rynku usług istnieje wbrew pozorom całkiem sporo.

Zobacz także