Ściany murowane - poradnik

Jak zabezpieczyć cokół cofnięty?

nowoczesny dom z cokołemZarówno cokół cofnięty, jak i wysunięty wymaga odpowiedniego, właściwego dla swego rodzaju – zabezpieczenia. Niezależnie od rodzaju cokołu – zaimpregnowaniu środkiem hydrofobizującym powinno się poddawać cokoły, których wierzchnią warstwę pokryto kamieniami naturalnymi, materiałami wapienno – piaskowymi lub o strukturze porowatej. Impregnat taki nie pozwala na wnikanie wody opadowej
w strukturę muru i pozwala jej wyparować, jeśli już się tam znalazła. Ponad zabezpieczenie impregnatem - każdy cokół cofnięty powinien zostać zabezpieczony specjalnym profilem okapnikowym. Taki kapinos ochrania cokół przed spływającą z elewacji wodą i pozwala zachować mu długo pierwotny wygląd. Kapinos montuje się tuż nad cokołem, mocując go do ściany wystającej ponad cokół.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także