Ściany murowane - poradnik

Jak wykonać strop monolityczny?

stropy monolityczneStrop monolityczny jest takim rodzajem stropów, który wykonuje się bezpośrednio na placu budowy w pełnym deskowaniu z betonu zbrojonego. Niestety wykonanie stropu monolitycznego jest stosunkowo czasochłonne i pracochłonne oraz zachodzi konieczność zatrudnienia fachowego i doświadczonego zbrojarza. Dobrze jest zamówić  mieszankę betonu bezpośrednio w betoniarni, ponieważ umożliwia to uzyskanie odpowiedniej klasy betonu. Ponadto, wypompowywanie mieszanki z betonowozu w miejsce powstawania stropu – ułatwia i nieco przyspiesza prace budowlane. Należy pamiętać o zabezpieczeniu betonu, który został już wylany. Trzeba go zraszać co pewien czas oraz chronić przed słońcem i wiatrem.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także