Izolacje - poradnik

Jak wykonać izolację poziomą ścian fundamentowych w zbudowanym domu?

izolacja poziomaIzolację poziomą ścian fundamentowych w zbudowanym już domu można wykonać, jednak wymaga to dość dużego nakładu pracy. Jedna z metod jest stosunkowo prosta i nie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń, choć z ich pomocą pracę można wykonać szybciej i sprawniej. Na wysokości, na której ma znaleźć się izolacja przeciwwilgociowa należy w odcinkach nie przekraczających 1 m szerokości podcinać ścianę przez całą jej grubość. Podcięcie powinno mieć prześwit takiej wysokości, by umożliwił podłożenie izolacji. Następnie otwór należy zamurować, pozostawiając jednak około 10 cm odcinek izolacji nie przykryty betonem. Od miejsca tego, po stwardnieniu betonu, w analogiczny sposób podcinamy kolejny fragment ściany. Niezalany betonem 10 cm fragment, po podcięciu kolejnego odcinka ściany umożliwi łączenie izolacji na zakład. Operację powtarzamy do momentu ułożenia papy na obwodzie wszystkich ścian. Podcinanie ścian nośnych budynku w niektórych przypadkach może być niebezpieczne i prowadzić do naruszenia konstrukcji. Przed przystąpieniem do robót należy skonsultować sprawę z architektem.

Dlaczego po iniekcji krystalicznej z osuszonej ściany odchodzi gips szpachlowy?

Dom na lata wybudowany z bloków wapienno-piaskowych SILKA
Bezpośrednio po zastosowaniu iniekcji krystalicznej mur nie jest jeszcze zupełnie suchy i szczelny. Aby osiągnął szczelność, trzeba odczekać jeszcze około 7 dni, a jego kompletne wyschnięcie może trwać jeszcze dłużej. Jeśli farba czy gips szpachlowy zostały nałożone na mokrą jeszcze ścianę po pewnym czasie mogą się odparzyć i odpadną od podłoża.

Jak prawidłowo ułożyć izolację ściany fundamentowej na styku z ławą?

zdjęcie 1Na ławie fundamentowej należy ułożyć izolację poziomą. Po wykonaniu ściany fundamentowej należy miejsce styku ławy i ściany wyprofilować tak, by izolacja pionowa zewnętrznej powierzchni ściany nie załamywała się w miejscu styku z ławą (kąt 90°). W tym celu w miejscu stykania się ściany z ławą należy nałożyć pas zaprawy betonowej i przy pomocy np. butelki ukształtować ją w delikatny łuk. Wówczas można kłaść już izolację pionową ściany fundamentowej bez obawy, że podczas zasypywania ulegnie ona uszkodzeniu w miejscu załamania na ławie.

Zobacz także