Remont - poradnik

Jak wykonać drewniany balkon?

balkon drewniany (fot. wooden balconies.com)Drewniane konstrukcje balkonów spotyka się najczęściej w domach drewnianych lub posiadających konstrukcję szkieletową, ale można je również stosować w budynkach murowanych. Najprostszą pod względem wykonawczym metodą jest oparcie balkonu na słupach. W przypadku budynków murowanych balkon opiera się na drewnianych zastrzałach, które podtrzymują jego konstrukcję od spodu. Jeszcze innym sposobem jest zamocowanie podłogi balkonu do wysuniętych po za obrys muru belek stropowych lub drewnianych żeber. Balkony te są bardzo popularne w budownictwie jednorodzinnym.

Jakie prace obejmuje renowacja fundamentu?

pęknięty fundamentPrace renowacyjne to jedne z najtrudniejszych prac budowlanych. W ich zakres może wchodzić wiele czynności. Należą do nich przede wszystkim: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, osuszanie obiektu, naprawa elewacji, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na dość wysokie koszty kompleksowej renowacji fundamentów – prace można podzielić na etapy. Trzeba jednak pamiętać, że etapy te powinny zostać rozplanowane w taki sposób, aby przerwy pomiędzy nimi nie powodowały zniszczeń w pracach już zakończonych. Podczas renowacji fundamentów zupełnie nieopłacalne jest oszczędzanie na jakości zastosowanego materiału.

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

adaptacja budynku gospodarczegoBudynki gospodarcze służą z założenia do przechowywania przedmiotów, które zajmowałyby miejsce w domu lub ewentualnie są wykorzystywane w innych celach, np. przy produkcji rolnej. W niektórych sytuacjach jednak, zaczyna brakować powierzchni mieszkaniowej i wówczas zaczynamy zastanawiać się nad przekształceniem dotychczasowego budynku gospodarczego na mieszkalny. Działania należy rozpocząć od załatwienia wszystkich formalności prawnych. W przeważającej części przypadków potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę wydane przez miejscowego Starostę. Kiedy dokumentacja jest już w zasięgu naszej ręki można przystępować do robót budowlanych. Ich zakres oraz ilość jest zależna od wielu czynników i z całą pewnością będzie różnić się w każdym indywidualnym przypadku. Na pewno dotychczasowy budynek gospodarczy trzeba będzie docieplić, doprowadzić do jego wnętrza niezbędne instalacje, wymienić okna i drzwi lub postawić ściany działowe. Od tego, co jest konieczne do wykonania – zależą oczywiście koszty przedsięwzięcia.

Zobacz także