Ściany murowane - poradnik

Jak ubiegać się o dopłatę do usunięcia azbestu?

zdjęcie 1Niektóre polskie gminy są w stanie zwrócić prywatnym właścicielom domów nawet 100% kosztów poniesionych za usunięcie i utylizację azbestu z ich budynków. Inne gminy pokrywają powyższe koszty w mniejszym lub większym stopniu lub nie są w stanie zwrócić swoim mieszkańcom ani złotówki. Owo zróżnicowanie wynika z faktu, że ustawodawca nie nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku finansowania usuwania kłopotliwych materiałów budowlanych z prywatnych domów. Jednak większość władz gminnych w trosce o dobro własnego regionu – postarało się o środki na omawiany cel. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o dotację, załączając do niego potwierdzenie usunięcia i zeskładowania azbestu w zgodzie z przepisami prawa. Pamiętajmy, że nie wolno robić tego samodzielnie. Usuwanie azbestu przez osoby nieuprawnione jest nie tylko niebezpieczne dla ich zdrowia, ale także dyskwalifikuje przed otrzymaniem gminnej dopłaty.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także