Ściany murowane - poradnik

Jak rozróżnić klasę stali zbrojeniowej?

zbrojenieGeneralnie stal zbrojeniowa występuje w postaci prętów gładkich oraz żebrowanych. Jednak w rzeczywistości rozróżnia się aż pięć klas stali. Wybór konkretnej zawsze warunkuje projekt konstrukcyjny budynku. Stal klasyA-0 i A-I to pręty gładkie, przy czym pręty należące do klasy A-I zawsze mają pomalowany na czerwono jeden z końców. Stal klasy A-II to pręty żebrowane, które posiadają dwa żebra podłużne i skośnie usytuowane żeberka poprzeczne. Pręty ze stali o klasie A-III to także pręty żebrowane, ale ich żeberka poprzeczne układają się w tzw. jodełkę. W podobną jodełkę układają się żeberka na prętach stalowych o klasie A-IIIN, przy czym te pręty posiadają jeszcze dodatkowe walcowania. Walcowania występują w odcinkach żeber podłużnych znajdujących się pomiędzy poprzecznymi.

Jak prawidłowo wykonać nadproża?

Jeśli nadproża nie zostaną osłonięte od zewnętrznej strony lica ściany tym samym materiałem, co pozostała jej powierzchnia – może odspajać się z nich tynk lub cała warstwa osłonowa. Do prawidłowego wykonania nadproży najlepiej i jednocześnie najłatwiej jest wykorzystywać specjalne kształtki nadprożowe. Poszczególni producenci materiałów budowlanych, służących do wznoszenia ścian oferują takie elementy tak z ceramiki, czy silikatu, jak i z betonu komórkowego. W składach budowlanych można również dostać gotowe zbrojone belki nadprożowe, które wystarczy wmurować w ścianę.

Jak mocować ocieplenie i warstwę elewacyjną?

zdjęcie 1Sposób mocowania ocieplenia oraz warstwy elewacyjnej do konstrukcji ściany zależy w dużej mierze od wybranego systemu. Jednak każde ocieplenie, nawet lekkie ze styropianu wymaga określonego mocowania mechanicznego. Do powyższego celu służą metalowe łączniki w postaci kołków lub kotew. Lekkie warstwy ociepleniowe mechanicznie mocuje się najczęściej w narożach budynku oraz w okolicy otworów okiennych i drzwiowych. Te miejsca są bowiem najbardziej narażone na działanie siły partej i ssącej wiatru. Trzeba wówczas pamiętać o odpowiednim zagłębieniu łączników w warstwie nośnej ściany. Mocowania do konstrukcji wymaga również cała warstwa osłonowa, tj. elewacyjna. Stosuje się do tego celu specjalne kotwy, których powinno być przynajmniej 4 sztuki na 1 m² ściany. W narożach oraz w okolicy okien – kotwy należy rozmieszczać z większym zagęszczeniem.

Zobacz także