Materiały wykończeniowe - poradnik

Jak rozróżniać płyty OSB?

zdjęcie 1Istnieje kilka rodzajów płyt OSB i każdy z nich ma inne przeznaczenie oraz może być eksploatowany w różnych warunkach. Na płytach tych, w jednym z naroży  znajduje się przeważnie oznakowanie w postaci kodu, składającego się z kolorowych pasków. Pierwszy pasek kodu informuje o przeznaczeniu płyty. Jeśli jest on koloru białego – oznacza to, że mamy do czynienia z płytą ogólnego stosowania. Jeśli pasek jest żółty – płyta jest płytą nośną. Drugi pasek mówi o warunkach, w jakich można eksploatować płytę. Pasek w kolorze niebieskim świadczy o tym, że płyta nadaje się do użytku jedynie w warunkach suchych. Jeżeli drugi pasek kodu jest zielony, to płytę można zastosować również w warunkach wilgotnych. Za warunki wilgotne uznaje się warunki, w których przy temperaturze 20 stopni Celsjusza – wilgotność względna spada poniżej 85% przez kilka tygodni w roku.

Jakie zmiany spowoduje wprowadzenie Kodeksu budowlanego?

dom jednorodzinnyKodeks budowlany ma być jednolitym aktem prawnym, który ma znacząco zmienić obowiązujące dotychczas w Polsce Prawo budowlane. To co najbardziej istotne dla prywatnych inwestorów, to plan zniesienia konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę. Budowanie bez pozwolenia ma być jednak obwarowane innymi przepisami, które trzeba będzie spełniać. Przede wszystkim plany dotyczą jedynie mniejszych budynków i obiektów, tj. o kubaturze do 5 000 m3 lub wysokości do 12 m. Dodatkowo, inwestorzy oraz wykwalifikowani budowlańcy mają podlegać surowym karom, jeśli w czasie budowy złamią prawo. Pod warunkiem jej prawidłowego przebiegu i zakończenia – nie trzeba będzie również występować o pozwolenie na użytkowanie wybudowanego domu.

Kiedy wejdzie w życie nowy Kodeks budowlany?

Dom na lata wybudowany z bloków wapienno-piaskowych SILKA
Choć szum wokół ciągle obowiązującego Prawa Budowlanego z 1994 roku jest dość duży, to nowe przepisy w dalszym ciągu są jedynie planami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powołana przez ministra tego resortu komisja, pracuje nad zmianą Prawa Budowlanego od 2012 roku, ale nowy Kodeks budowlany wciąż nie jest jeszcze gotowy. Według zapowiedzi niektórych rządzących ma on wejść w życie od listopada 2014 roku. Czy jednak termin ten stanie się czasem rzeczywistych zmian w polskim budownictwie i jaką będą one miały formę? Tego nie wiadomo. Wiadome jest jedynie to, że zmiany z Prawie budowlanym będą i , że nie będzie to jego kolejna, nowelizacja. Warto przypomnieć, że Prawo Budowlane od roku 1994 było nowelizowane ponad siedemdziesiąt razy i żadna z poprawek nie uporządkowała go należycie.

Zobacz także