Ściany murowane - poradnik

Jak prawidłowo wykonać nadproża?

Jeśli nadproża nie zostaną osłonięte od zewnętrznej strony lica ściany tym samym materiałem, co pozostała jej powierzchnia – może odspajać się z nich tynk lub cała warstwa osłonowa. Do prawidłowego wykonania nadproży najlepiej i jednocześnie najłatwiej jest wykorzystywać specjalne kształtki nadprożowe. Poszczególni producenci materiałów budowlanych, służących do wznoszenia ścian oferują takie elementy tak z ceramiki, czy silikatu, jak i z betonu komórkowego. W składach budowlanych można również dostać gotowe zbrojone belki nadprożowe, które wystarczy wmurować w ścianę.

Jak mocować ocieplenie i warstwę elewacyjną?

zdjęcie 1Sposób mocowania ocieplenia oraz warstwy elewacyjnej do konstrukcji ściany zależy w dużej mierze od wybranego systemu. Jednak każde ocieplenie, nawet lekkie ze styropianu wymaga określonego mocowania mechanicznego. Do powyższego celu służą metalowe łączniki w postaci kołków lub kotew. Lekkie warstwy ociepleniowe mechanicznie mocuje się najczęściej w narożach budynku oraz w okolicy otworów okiennych i drzwiowych. Te miejsca są bowiem najbardziej narażone na działanie siły partej i ssącej wiatru. Trzeba wówczas pamiętać o odpowiednim zagłębieniu łączników w warstwie nośnej ściany. Mocowania do konstrukcji wymaga również cała warstwa osłonowa, tj. elewacyjna. Stosuje się do tego celu specjalne kotwy, których powinno być przynajmniej 4 sztuki na 1 m² ściany. W narożach oraz w okolicy okien – kotwy należy rozmieszczać z większym zagęszczeniem.

Wiata garażowa - jak dokonać zgłoszenia budowlanego?

wiata garażowaZgłoszenia budowlanego dla obiektów, które nie wymagają posiadania pozwolenia na budowę dokonuje się osobiście we właściwym dla miejsca budowy Starostwie Powiatowym. Stosując odpowiedni formularz należy podać zarys inwestycji, jej planowany czas rozpoczęcia oraz sposób realizacji. Do zgłoszenia nie dołącza się na ogół żadnych istotnych załączników, a jedynie oczekuje aż uprawniony organ wyda tzw. milczące zezwolenie na prowadzenie prac. Zezwolenie to następuje wówczas, gdy starostwo nie znajduje powodów dla wydania pisemnego sprzeciwu realizowania zamierzonego przez nas przedsięwzięcia. Czas rozpatrywania zgłoszenia wynosi 30 dni licząc od daty jego złożenia.

Zobacz także