Izolacje - poradnik

Jak prawidłowo ułożyć izolację ściany fundamentowej na styku z ławą?

zdjęcie 1Na ławie fundamentowej należy ułożyć izolację poziomą. Po wykonaniu ściany fundamentowej należy miejsce styku ławy i ściany wyprofilować tak, by izolacja pionowa zewnętrznej powierzchni ściany nie załamywała się w miejscu styku z ławą (kąt 90°). W tym celu w miejscu stykania się ściany z ławą należy nałożyć pas zaprawy betonowej i przy pomocy np. butelki ukształtować ją w delikatny łuk. Wówczas można kłaść już izolację pionową ściany fundamentowej bez obawy, że podczas zasypywania ulegnie ona uszkodzeniu w miejscu załamania na ławie.

Jaka wilgotność ścian?

Prawidłowa wilgotność ścian murowanych nie powinna być większa niż 4%. Ściany pokryte okładzinami na bazie gipsu mogą okresowo wykazywać wilgotność sięgającą 15%, gdyż materiał ten wykazuje naturalną zdolność pochłaniania nadmiaru wilgoci z otoczenia i oddawania jej gdy wilgotność ta spada. Do pomiarów wilgotności używa się wilgotnościomierza.

ściany murowane

Jak układać izolację poziomą oddzielającą ściany fundamentowe od ścian powyżej poziomu gruntu?

Izolacja pozioma ścian fundamentowych powinna być ułożona z zakładem w kierunku wnętrza budynku. Zakład pozwoli połączyć ze sobą szczelnie izolację poziomą ścian fundamentowych z izolacją poziomą podłóg.

Wykoananie izolacji poziomej za pomocą folii izolacyjnej. (fot. Solbet)

Zobacz także