Materiały wykończeniowe - poradnik

Jak powstają ściany z pustaków ze styropianu

budowa ścian z bloczków styropianowychBudowa ścian z kształtek, jakimi są pustaki styropianowe jest dziecinnie prosta i prace można próbować wykonywać samodzielnie. Czynności murarskie sprowadzają się bowiem w tym przypadku do układania warstw pustaków jedna na drugiej i wypełnianiu ich wnętrza betonem. Z tych też powodów budowanie ze styropianowych kształtek bywa porównywane do składania domku z klocków LEGO. Ściany takie wymagają jednak zbrojenia. Oprócz tradycyjnego (dla każdej technologii budowlanej) zbrojenia wieńców i nadproży, stosując kształtki styropianowe – zbroi się też narożniki, połączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi, słupy przy otworach okiennych i drzwiowych oraz okolice pod oknami. W powyższym celu stosuje się zbrojenie pionowe i poziome. Do zbrojenia można wykorzystać gotowe zgrzewane drabinki, albo wykonać je samemu na placu budowy.

Płyty drewnopochodne – rodzaje

zdjęcie 1Drewno jest surowcem znanym i chętnie stosowanym w różnych dziedzinach. Przetworzone – służy także do wyrobu z niego innych, równie przydatnych wyrobów. Płyty drewnopochodne to popularne sklejki, płyty wiórowe, wiórowo – cementowe, płyty OSB, paździerzowe, wiórowo – paździerzowe oraz płyty pilśniowe. Wymienione rodzaje płyt drewnopochodnych różni od siebie postać zastosowanego przy produkcji surowca oraz sposób ich wytwarzania. Wszystkie wyroby drewnopochodne mają szerokie spektrum zastosowania i prawie wszystkie znajdują uznanie ich późniejszych użytkowników.

Zastosowanie płyt drewnopochodnych

zdjęcie 1Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym i wytrzymałym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Znajdują uznanie w budownictwie, transporcie oraz przemyśle meblowym. W zależności od rodzaju płyt, wykonuje się nich tak elementy konstrukcyjne budynku, jak i stosuje podczas wykańczania wnętrz oraz przy wyrobie mebli. Płyty drewnopochodne służą do produkcji paneli podłogowych, paneli boazeryjnych i jako samodzielne okładziny ścienne. Produkuje się z nich meble, wykorzystuje jako poszycie skrzydeł drzwiowych. Są też materiałem izolacyjnym zarówno w izolacjach akustycznych, jak i w cieplnych. Płyty nośne OSB powszechnie stosuje się podczas wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Można z nich też tworzyć konstrukcję przegród budowlanych, układać podłogi oraz wykonywać stropy lub poszycie dachów.

Zobacz także