Ściany murowane - poradnik

Jak mocować ocieplenie i warstwę elewacyjną?

zdjęcie 1Sposób mocowania ocieplenia oraz warstwy elewacyjnej do konstrukcji ściany zależy w dużej mierze od wybranego sytemu. Jednak każde ocieplenie, nawet lekkie ze styropianu wymaga określonego mocowania mechanicznego. Do powyższego celu służą metalowe łączniki w postaci kołków lub kotew. Lekkie warstwy ociepleniowe mechanicznie mocuje się najczęściej w narożach budynku oraz w okolicy otworów okiennych i drzwiowych. Te miejsca są bowiem najbardziej narażone na działanie siły partej i ssącej wiatru. Trzeba wówczas pamiętać o odpowiednim zagłębieniu łączników w warstwie nośnej ściany. Mocowania do konstrukcji wymaga również cała warstwa osłonowa, tj. elewacyjna. Stosuje się do tego celu specjalne kotwy, których powinno być przynajmniej 4 sztuki na 1 m2 ściany. W narożach oraz w okolicy okien – kotwy należy rozmieszczać z większym zagęszczeniem.

Płyta fundamentowa, czy fundament kopany?

fundament domuNa pytanie, które z rozwiązań jest lepsze nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ sposób posadowienia budynku zawsze trzeba traktować indywidualnie. Nie jest jednak prawdą, że płyta fundamentowa jest droga lub niedostatecznie pewna dla konstrukcji budynku. Jest to w pełni bezpieczny i dobry sposób budowy domu od postaw, a w niektórych przypadkach nawet tańszy od kosztów wykonania tradycyjnego fundamentu. Nad zastosowaniem płyty fundamentowej warto zastanowić się szczególnie wówczas, kiedy mamy do czynienia z gruntami niewysadzinowymi. Jest ona również dobrym rozwiązaniem w przypadku gruntów słabo nośnych i niesprzyjających łatwemu posadowieniu budynku. Przy użyciu płyty można też stawiać domy na skarpach. Jednak im trudniejsze warunki wodno – gruntowe – tym koszty stanu „zero” budynku będą wyższe.

Wady płyt fundamentowych

płyta fundamentowaO ile nie istnieje żadne ryzyko, że płyta fundamentowa nie zdoła udźwignąć i przenieść na grunt ciężaru domu, o tyle to wciąż innowacyjne w Polsce rozwiązanie posiada kilka istotnych wad. Najważniejszą jest fakt, że w niektórych przypadkach wykonanie płyty rzeczywiście może okazać się droższe od wymurowania tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Inną istotną wadą stosowania płyt jest to, że wszystkie przyłącza trzeba przewidzieć już na etapie projektowania fundamentu budynku. Ponadto, do wykonania płyty nadaje się wyłącznie beton pochodzący z wytwórni o wysokiej jakości i klasie. Najważniejsze jednak jest to, że po zakończeniu budowy – nie jest możliwe dobudowanie choćby najmniejszych rozmiarów piwnicy.

Zobacz także