Materiały wykończeniowe - poradnik

Jak budować w polskim stylu?

dom na mazurach (fot. view.stern.de)Niestety Polska nie zdołała wykształcić jednolitego, narodowego stylu w budownictwie. Nie świadczy to jednak wcale źle o naszej rodzimej architekturze. Wielu naszych bogatszych, zachodnich sąsiadów również takiego stylu nie posiada. Mamy za to dyspozycji pełen wybór różniących się od siebie bardziej lub mniej – stylów regionalnych. W każdym z nich znaleźć można odstępstwa architektoniczne, ale budować po polsku to znaczy budować w nawiązaniu i w zgodzie z tradycją oraz kulturą danego regionu. Dom, który planujemy postawić ma przede wszystkim służyć nam samym, ale dodatkowo powinien współgrać z pozostałą zabudową okolicy, komponować się jak najlepiej w regionalnym krajobrazie i być dostosowany do ukształtowania terenu.

Płyty drewnopochodne – rodzaje

zdjęcie 1Drewno jest surowcem znanym i chętnie stosowanym w różnych dziedzinach. Przetworzone – służy także do wyrobu z niego innych, równie przydatnych wyrobów. Płyty drewnopochodne to popularne sklejki, płyty wiórowe, wiórowo – cementowe, płyty OSB, paździerzowe, wiórowo – paździerzowe oraz płyty pilśniowe. Wymienione rodzaje płyt drewnopochodnych różni od siebie postać zastosowanego przy produkcji surowca oraz sposób ich wytwarzania. Wszystkie wyroby drewnopochodne mają szerokie spektrum zastosowania i prawie wszystkie znajdują uznanie ich późniejszych użytkowników.

Zastosowanie płyt drewnopochodnych

zdjęcie 1Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym i wytrzymałym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Znajdują uznanie w budownictwie, transporcie oraz przemyśle meblowym. W zależności od rodzaju płyt, wykonuje się nich tak elementy konstrukcyjne budynku, jak i stosuje podczas wykańczania wnętrz oraz przy wyrobie mebli. Płyty drewnopochodne służą do produkcji paneli podłogowych, paneli boazeryjnych i jako samodzielne okładziny ścienne. Produkuje się z nich meble, wykorzystuje jako poszycie skrzydeł drzwiowych. Są też materiałem izolacyjnym zarówno w izolacjach akustycznych, jak i w cieplnych. Płyty nośne OSB powszechnie stosuje się podczas wznoszenia budynków w technologii szkieletowej. Można z nich też tworzyć konstrukcję przegród budowlanych, układać podłogi oraz wykonywać stropy lub poszycie dachów.

Zobacz także