Ściany murowane - poradnik

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Połączenie ścian zewnętrznych z działowymi

pustak ceramicznyŚciany działowe na ogół nie powstają w tym samym czasie co przegrody zewnętrzne. Wznosi je raczej dopiero po ukończeniu budowy ścian zewnętrznych.  Do połączenia obydwu przegród z sobą najczęściej stosuje się kotwy stalowe nieocynkowane. Kotwy te trzeba jednak zatopić jednym końcem w ścianie zewnętrznej w czasie jej budowy. Wspomniany koniec kotwy zatapia się w poziomej spoinie mokrej zaprawy, nakładanej pomiędzy warstwami pustaków ceramicznych. Drugi koniec kotwy zostanie zamontowany w powstającej w późniejszym czasie ścianie działowej. Jeżeli pomiędzy ścianami pozostanie minimalna szczelina – należy ją uzupełnić zaprawą murarską lub pianką montażową. Warto dodać, że do wznoszenia ścian wewnętrznych nie stosuje się zapraw ciepłochłonnych, a zwykłe zaprawy murarskie.

Zobacz także