Ściany murowane - poradnik

Formalności, a budowa domku letniskowego

domek letniskowyDomek letniskowy nie jest w świetle przepisów Prawa Budowlanego obiektem nie związanym na stałe z gruntem, na którym stoi. Pomimo, że często nie posiada on fundamentów w powszechnym tego słowa znaczeniu, to z podłożem wiążą go na stałe chociażby bale konstrukcyjne. Domki, które można wznosić bez pozwolenia na budowę, to jedynie te, które znajdą się w obrębie rodzinnych ogrodów działkowych. W przypadku ogrodów usytuowanych w mieście ich powierzchnia nie może być większa niż 25 m², zaś po za granicami miasta powinna być mniejsza od 35 m². Budynek może posiadać 5 m wysokości, jeżeli pokryjemy go dachem stromym i 4 m, kiedy planujemy dach płaski. Pozostałe obiekty mieszkalne, służące prywatnej rekreacji wymagają posiadania projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budową przez właściwą Gminę. Powinny być wznoszone zgodnie z zapisami Przestrzennego Planu Zagospodarowania lub w przypadku jego braku – według warunków zabudowy wskazanych przez miejscowe władze. Warto nadmienić, że na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, gdzie przybywa duża ilość turystów – warunki zabudowy bywają dość rygorystyczne i nie można ich zmieniać, ani lekceważyć. Architektura w takich regionach musi być bowiem spójna, a domki często mają tworzyć jednorodną całość i pasować do siebie.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także