Ściany murowane - poradnik

Czym jest styren?

Styren jest substancją płynną o charakterystycznym zapachu, która często znajduje się w składzie kotew chemicznych. Jest to związek chemiczny, który może okazać się bardzo niebezpieczny dla ludzkiego organizmu. Zatruty styrenem organizm nie funkcjonuje prawidłowo i w efekcie może dojść nawet do śmierci. Na rynku występują kotwy chemiczne ze styrenem oraz takie, które są go pozbawione. Problem stanowi to, że o ile producenci wytłuszczają na opakowaniach swoich produktów informacje o braku szkodliwej substancji, o tyle też nie informują o jej obecności, kiedy tak jest. Kotwy ze styrenem są przeważnie są tańsze aniżeli te bez niego i stosując je należy zachować szczególną ostrożność. Głównie chodzi o zabezpieczenie dróg oddechowych oraz skóry u osoby, która aplikuje kotwę ze styrenem.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także