Ściany murowane - poradnik

Czym jest program Rodzina na swoim

zdjęcie 1„Rodzina na swoim” to rządowy program wspierania rodzin w pozyskaniu własnego lokum, w tym także wybudowaniu domu. Program funkcjonuje od roku 2006, a koniec roku 2012 jest też końcem działania programu. Dlatego też osoby zainteresowane państwową dotacją powinny spieszyć się ze składaniem wniosków w odpowiednich bankach. Banki te to ponad 20 placówek działających na terenie RP. Ich wykaz można zobaczyć na stronie Krajowego Banku Gospodarki. Dotacja polega na sfinansowaniu przez Państwo połowy odsetek obliczonych według stopy referencyjnej, w pierwszych ośmiu latach spłaty kredytu. Wprawdzie nie jest to suma, która byłaby w stanie zawrócić nam w głowie, ale zawsze stanowi pewnego rodzaju podratowanie mocno nadszarpniętych budową budżetów. Warunkiem zasadniczym jest fakt, że dom budowany z rządową dopłatą nie będzie miał więcej niż 140 m² powierzchni użytkowej.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także