Remont - poradnik

Czy zewnętrzną klatkę schodową powinno się obudowywać?

zewnętrzna klatka schodowa (fot. freshome.com)Same schody zewnętrzne, dobudowane do fasady budynku nie są w myśl przepisów prawa budowlanego klatką schodową. Na pewno warto, aby były one zadaszone i obudowane. Od tego, bowiem zależał będzie komfort ich użytkowania w przyszłości. Zdecydowanie przyjemniej jest wchodzić do domu po klatce widnej i ciepłej. Toteż zastosowanie okien lub innego rodzaju przeszkleń wydaje się być nawet konieczne. Od tego zależał będzie stopień doświetlenia klatki w ciągu dnia. Doprowadzenie instalacji elektrycznej jest wręcz elementem wymaganym przez prawo, ponieważ schody zawsze powinny posiadać oświetlenie sztuczne. Całkowite obudowanie i ocieplenie ścian klatki schodowej daje też możliwość ogrzania jej w ciągu zimy. 

Jakie prace obejmuje renowacja fundamentu?

pęknięty fundamentPrace renowacyjne to jedne z najtrudniejszych prac budowlanych. W ich zakres może wchodzić wiele czynności. Należą do nich przede wszystkim: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, rozwiązanie problemów związanych z obecnością w zawilgoconym murze związków soli, osuszanie obiektu, naprawa elewacji, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na dość wysokie koszty kompleksowej renowacji fundamentów – prace można podzielić na etapy. Trzeba jednak pamiętać, że etapy te powinny zostać rozplanowane w taki sposób, aby przerwy pomiędzy nimi nie powodowały zniszczeń w pracach już zakończonych. Podczas renowacji fundamentów zupełnie nieopłacalne jest oszczędzanie na jakości zastosowanego materiału.

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

adaptacja budynku gospodarczegoBudynki gospodarcze służą z założenia do przechowywania przedmiotów, które zajmowałyby miejsce w domu lub ewentualnie są wykorzystywane w innych celach, np. przy produkcji rolnej. W niektórych sytuacjach jednak, zaczyna brakować powierzchni mieszkaniowej i wówczas zaczynamy zastanawiać się nad przekształceniem dotychczasowego budynku gospodarczego na mieszkalny. Działania należy rozpocząć od załatwienia wszystkich formalności prawnych. W przeważającej części przypadków potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę wydane przez miejscowego Starostę. Kiedy dokumentacja jest już w zasięgu naszej ręki można przystępować do robót budowlanych. Ich zakres oraz ilość jest zależna od wielu czynników i z całą pewnością będzie różnić się w każdym indywidualnym przypadku. Na pewno dotychczasowy budynek gospodarczy trzeba będzie docieplić, doprowadzić do jego wnętrza niezbędne instalacje, wymienić okna i drzwi lub postawić ściany działowe. Od tego, co jest konieczne do wykonania – zależą oczywiście koszty przedsięwzięcia.

Zobacz także