Ściany murowane - poradnik

Czy można podpiwniczyć budynek tylko częściowo?

dom z piwnicąCzęściowe podpiwniczenie domu jest możliwe i często wydaje się pozostawać jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że wykonanie piwnic jedynie pod częścią domu jest też dość skomplikowane technicznie. Staranność podczas robót izolacyjnych powinna być bowiem podobna, jak w przypadku izolowania domu z podpiwniczeniem, a zastosowane materiały powinny mieć odpowiednio wysoką jakość. Ponadto, przy wykonaniu częściowego podpiwniczenia zachodzi konieczność wykonania części fundamentów na ławach schodkowych. Prace utrudnia i wydłuża niełatwe szalowanie i zbrojenie. Niekiedy jednak, częściowe podpiwniczenie domu jest najbardziej opłacalne. Można bowiem za jego sprawą pozyskać niezbędną powierzchnię i ograniczyć jednocześnie - przynajmniej częściowo - wydatki na całą budowę.

Jak budować ściany z pustaków ceramicznych?

pustaki ceramiczneŚciany z pustaków ceramicznych powstają w sposób analogiczny do ścian z cegły lub innych materiałów murarskich. Jednak pustaki wielkogabarytowe pozwalają zdecydowanie przyspieszyć proces budowy i szybciej ją ukończyć. Trzeba jedynie pamiętać, że ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych spoinuje się przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej. To z kolei wymaga odczekania z budową, aż do nastania dodatnich temperatur na zewnętrz. Zaprawy ciepłochłonne stosuje się bowiem w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza. Budowę ścian rozpoczyna się od wypoziomowania podłoża i wyciągnięcia w górę narożników budynku. Przestrzenie pomiędzy narożnikami wypełnia się później stosując zasadę od narożnika do narożnika. W czasie budowy nie wolno zapominać o stałym kontrolowaniu poziomu narożników oraz pionu ściany.

Połączenie ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi nośnymi

Najlepiej jest ściany wewnętrzne nośne wznosić w tym samym czasie, co ściany zewnętrzne. Wówczas w co drugiej warstwie pustaków – pustak ściany nośnej wpuszcza się na głębokość 10-15 cm w ścianę zewnętrzną. Pozostałe pustaki dostawia się jedynie do czoła i przykleja do powierzchni ściany zewnętrznej za pomocą zaprawy murarskiej. Jeżeli ściany wewnętrzne nie są wznoszone w tym samym czasie, co zewnętrzne – należy przewidzieć możliwość ich późniejszego połączenia z sobą. W powyższym celu wykonuje się specjalne zazębienia murarskie, zwane fachowo – strzępiami.

pustaki ceramiczne

Zobacz także