Ściany murowane - poradnik

Budowa ścian działowych - błędy

budowa domuChoć ściany działowe są teoretycznie mniej skomplikowane do wykonania aniżeli grube ściany nośne – to błędy wykonawcze zdarzają się również w ich przypadku. Nieprawidłowo wzniesione ściany działowe nie posiadają najczęściej odpowiedniej izolacyjności akustycznej, są krzywe lub źle posadowione na podłożu. Podczas wznoszenia ścian działowych należy pamiętać, że żadnego ich typu nie łączy się na sztywno ze stropem, a zawsze pozostawia w tym miejscu szczelinę wentylacyjną. Ważne jest również, aby cięższych przegród nie murować bezpośrednio na jastrychu, przykrywającym warstwę ocieplenia podłogi. W przypadku lekkich ścianek z płyt gipsowo – kartonowych należy stosować specjalne taśmy izolacyjne, które oddzielą konstrukcję przegrody od podłogi i zapobiegną przenoszeniu się dźwięków. Miejsce bruzd instalacyjnych powinno zostać dokładnie przemyślane, a lokalizacja i ilość puszek, czy gniazdek elektrycznych dostosowana do wymogów oraz indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników domu.

Jak prawidłowo wykonać nadproża?

 nadprożaJeśli nadproża nie zostaną osłonięte od zewnętrznej strony lica ściany tym samym materiałem, co pozostała jej powierzchnia – może odspajać się z nich tynk lub cała warstwa osłonowa. Do prawidłowego wykonania nadproży najlepiej i jednocześnie najłatwiej jest wykorzystywać specjalne kształtki nadprożowe. Poszczególni producenci materiałów budowlanych, służących do wznoszenia ścian oferują takie elementy tak z ceramiki, czy silikatu, jak i z betonu komórkowego. W składach budowlanych można również dostać gotowe zbrojone belki nadprożowe, które wystarczy wmurować w ścianę.

Jak mocować ocieplenie i warstwę elewacyjną?

zdjęcie 1Sposób mocowania ocieplenia oraz warstwy elewacyjnej do konstrukcji ściany zależy w dużej mierze od wybranego sytemu. Jednak każde ocieplenie, nawet lekkie ze styropianu wymaga określonego mocowania mechanicznego. Do powyższego celu służą metalowe łączniki w postaci kołków lub kotew. Lekkie warstwy ociepleniowe mechanicznie mocuje się najczęściej w narożach budynku oraz w okolicy otworów okiennych i drzwiowych. Te miejsca są bowiem najbardziej narażone na działanie siły partej i ssącej wiatru. Trzeba wówczas pamiętać o odpowiednim zagłębieniu łączników w warstwie nośnej ściany. Mocowania do konstrukcji wymaga również cała warstwa osłonowa, tj. elewacyjna. Stosuje się do tego celu specjalne kotwy, których powinno być przynajmniej 4 sztuki na 1 m2 ściany. W narożach oraz w okolicy okien – kotwy należy rozmieszczać z większym zagęszczeniem.

Zobacz także