Porady budowlane

Jak zabezpieczyć cokół cofnięty?

Zarówno cokół cofnięty, jak i wysunięty wymaga odpowiedniego, właściwego dla swego rodzaju – zabezpieczenia. Niezależnie od rodzaju cokołu –...

Rodzaje cokołów

Zasadniczo rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje cokołów, tj. cokół cofnięty lub wysunięty w stosunku do lica ściany zewnętrznej budynku. Na takiej podstawie...

Jakie domki letniskowe można budować bez pozwolenia?

Teoretycznie i zgodnie z literą prawa wszystkie budynki, w których mają przebywać ludzie wymagają wydania przez właściwy organ – pozwolenia na budowę. Prawo...

Fundament pod domkiem letniskowym na podmokłym gruncie

Domki letniskowe bardzo często wznosi się na podmokłych terenach, ponieważ przeważnie tereny te są atrakcyjne krajobrazowo i zachęcają do wypoczynku letniego....

Jaki fundament pod domek letniskowy?

Choć niektórym osobom wydaje się, że domek letniskowy jest na tyle lekką i niewielką konstrukcją, że nie wymaga solidnego posadowienia – w rzeczywistości...

Czy warto wykonywać strop monolityczny w domu jednorodzinnym?

Strop monolityczny najczęściej znajduje zastosowanie w budynkach wielokondygnacyjnych i domach posiadających poddasze użytkowe. Jest zatem dość popularnym...

Jak wykonać strop monolityczny?

Strop monolityczny jest takim rodzajem stropów, który wykonuje się bezpośrednio na placu budowy w pełnym deskowaniu z betonu zbrojonego. Niestety wykonanie stropu...

Kolorystyka domu, a trwałość elewacji

Na trwałość elewacji budynku ma niestety wpływ zastosowana barwa. Wynika to z faktu pochłaniania światła przez poszczególne kolory. Pochłanianie to określa...

Jaki kolor elewacji domu?

Dobranie odpowiednich barw do pokrycia elewacji domu to w prawdzie końcowy etap budowy, ale nie mniej ważny od wszystkich pozostałych jej stadiów. Kolor elewacji...

Czy każda działka nadaje się pod zabudowę?

Aby na działce można było wybudować budynek mieszkalny musi ona spełniać odpowiednie wymogi, kryteria i nie być zbyt mała. Minimalne wymiary działki pod...

Jaki wybrać projekt domu?

Najlepszy projekt domu to taki projekt, który dostosowuje dom do naszych indywidualnych potrzeb oraz upodobań estetycznych. Wszystko zależy od tego ile osób liczy...

Sposoby posadowienia domu na niestabilnym gruncie

Działka budowlana nabyta po rewelacyjnie niskiej cenie może okazać się problematyczna w momencie rozpoczęcia wykopów pod fundament. Wtedy często dochodzi się...

Czy grunt pod budowę domu jest stabilny?

Niekiedy samodzielne rozpoznanie gruntu jest możliwe po występującej na nim roślinności. Na dobrych pod budowę, odpowiednio nośnych gruntach piaszczystych...

Kiedy grunt nie jest stabilny?

Podłoże pod budowę uważa się za niestabilne wówczas, gdy nie posiada ono wystarczającej nośności. Taki grunt łatwo się odkształca pod obciążeniem i tym...

Jakie warunki muszą spełniać obiekty budowane bez pozwolenia?

Większość obiektów, które mogą powstać bez pozwolenia na budowę – jest związana trwale z gruntem. To z kolei oznacza, że muszą być one wznoszone w...

Jaki budynek bez pozwolenia?

Większość budynków wznoszonych w naszym kraju musi posiadać zezwolenie na budowę. Owe decyzje wydają właściwe urzędy gmin. Rzeczywistość wygląda tak, że...

Jak dostosować projekt do warunków zabudowy?

Każdy projekt architektoniczno – budowlany, aby mógł zostać zatwierdzony we właściwym Urzędzie Gminy i następnie wprowadzony do realizacji – musi...

Jaki projekt domu?

Projekty tworzone z myślą o konkretnych użytkownikach domów są sporo droższe od standardowych projektów gotowych. Jeżeli chodzi o drugie z wymienionych –...

Powierzchnia biologicznie czynna - przepisy

iejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bardzo często określają jaką powierzchnię w granicach działki budowlanej należy zachować, jako biologicznie...

Jakie firmy usuwają azbest?

Na rynku usług działa wiele firm, które zajmują się usuwaniem i utylizacją niebezpiecznego azbestu. Jednak, jak donosi raport Państwowej Inspekcji Pracy – w...

Jakie są koszty usunięcia azbestu?

Materiał, który masowo stosowano w budownictwie w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych minionego stulecia - już dawno uznano za szkodliwy...

Jak ubiegać się o dopłatę do usunięcia azbestu?

Niektóre polskie gminy są w stanie zwrócić prywatnym właścicielom domów nawet 100% kosztów poniesionych za usunięcie i utylizację azbestu z ich budynków....

Jak rozróżnić materiały budowlane palne od niepalnych?

Palność materiałów budowlanych określają ustalone odgórnie euroklasy. Klasyfikacja ogniowa zawsze powinna znajdować się na etykiecie opakowania materiału,...

Czym wypełnić przestrzeń między belkami stropu?

Strop na belkach stalowych jest nieco kłopotliwy, jeżeli chce się na nim stworzyć nową podłogę. Górne części belek wystają bowiem w sposób znaczny ponad...

Jak zabezpieczyć skarpę przed osuwaniem?

Występowanie osuwisk na skarpach i zboczach  to zjawisko bardzo niebezpieczne. Dowodem na to są tragiczne w skutkach przesunięcia terenu, które wystąpiły w...

Co to jest stateczność skarpy?

Stateczność skarpy określa współczynnik F. Na jego wartość składa się stosunek sił utrzymujących do sił przesuwających masy gruntu. O skarpie statecznej...

Czym się kierować przy wyborze elewacji z kamienia?

Zwróć uwagę przede wszystkim na to czy kamień jest odporny na mróz i na zaplamienia. Eksperci nie zalecają mocowania na zewnątrz marmuru. Wszystko dlatego, że...

Czy zewnętrzną klatkę schodową powinno się obudowywać?

Same schody zewnętrzne, dobudowane do fasady budynku nie są w myśl przepisów prawa budowlanego klatką schodową. Na pewno warto, aby były one zadaszone i...

Jaka klatka schodowa w domu jednorodzinnym?

W Polsce, w budynkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się wewnętrzne klatki schodowe. Są one wówczas ciepłe, przytulne i mogą zostać elegancko urządzone...

Jak budować w polskim stylu?

Niestety Polska nie zdołała wykształcić jednolitego, narodowego stylu w budownictwie. Nie świadczy to jednak wcale źle o naszej rodzimej architekturze. Wielu...

Zobacz także