Wyburzenie budynku

Wyburzenie budynku

Niekiedy zdarza się, że na działce budowlanej, którą jesteśmy żywo zainteresowani – stoją stare, nierozebrane budynki. Budynki te nie wpływają przeważnie na wysokość ceny działki, więc dla niektórych okazja może wydawać się kusząca. Tymczasem, stare zabudowania mogą w przyszłości przysporzyć więcej kłopotów, aniżeli przewidywanych pierwotnie korzyści.

budynek do rozbiórki

W większości przypadków okazuje się, że starego domu nie można włączyć w projekt nowego
i trzeba go wyburzyć. Podobnie jest też często z resztą zabudowań – częściej przeszkadzają
w zagospodarowaniu przestrzeni parceli, niż przydają się na cokolwiek. Tutaj możemy zostać zaskoczeni, ponieważ przeważająca ilość wyburzeń tak, jak budów – wymaga uzyskania pozwolenia, wydanego przez miejscowego Starostę.

Wyburzenie za pozwoleniem

Prawo Budowlane jasno precyzuje, kiedy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, choć istnieją od tej zasady pewne odstępstwa. Aby pozwolenie takie uzyskać – należy złożyć wniosek
o jego wydanie we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku tym trzeba określić adres nieruchomości, którą planujemy rozbierać, numer ewidencyjny działki, na której nieruchomość stoi oraz opisać zamierzenie budowlane, tj. zaznaczyć, że planujemy dokonywać rozbiórki np. domu jednorodzinnego. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany i zaopatrzony w datę
i miejsce, w którym został sporządzony. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty
w oryginale lub kopii – po przedstawieniu oryginału do wglądu urzędnika:

  • zgodę właściciela budynku na rozbiórkę (jeżeli jest kilku właścicieli – zgodę każdego z nich);
  • opis robót związanych z rozbiórką(sposób i zakres ich prowadzenia);
  • zapewnienie o zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i mienia podczas planowanej rozbiórki;
  • wyrys usytuowania obiektu na działce.

Ponad wymienione dokumenty, przy bardzo skomplikowanych pracach rozbiórkowych oraz
w przypadku dużych budynków – potrzebny może być także projekt architektoniczny rozbiórki. Natomiast w przypadkach, kiedy obiekt usytuowany jest na terenach szczególnych, np. górniczych – niezbędne mogą okazać się też uzgodnienia, konsultacje i pisemne opinie innych organów.  Dodatkowo należy zaznaczyć, że rozbiórki, które wymagają uzyskania pozwolenia na ich przeprowadzenie – wymagają też zatrudnienia kierownika, który będzie nadzorował ich przebieg. Kierownik, to w pojęciu prawa osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane. Kierownik ma za zadanie prowadzenie dziennika rozbiórki oraz zabezpieczenie terenu
i dbałość o prawidłowy przebieg prac.

wyburzanie budynkuWyburzenie za zgłoszeniem

Jak zostało to wspomniane powyżej, w niektórych sytuacjach na wyburzenie budynku nie potrzeba mieć pozwolenia. Wówczas należy jedynie zgłosić do Starostwa Powiatowego zamiar przeprowadzenia rozbiórki.
Z zgłoszeniu powinny znaleźć się planowany termin rozpoczęcia prac oraz ich zakres i sposób wykonywania. Należy pamiętać, że prac nie można rozpoczynać przed upływem 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, ponieważ w ciągu tego czasu Starosta może wydać pisemny sprzeciw. Nie można też zwlekać z nimi zbyt długo, ponieważ po u pływie dwóch lat – zgłoszenie traci ważność i trzeba je ponawiać.
Bez pozwolenia na rozbiórkę, a jedynie za zgłoszeniem zamiaru jej wykonania można wyburzać obiekty, które przede wszystkim nie zostały wpisane do rejestru zabytków i nie objęto ich ochroną konserwatorską. Ponadto, obiekty te nie mogą być wyższe, aniżeli 8m, a ich oddalenie od granicy działki winno wynosić przynajmniej 4 m. Dodatkowo, bez pozwolenia można rozbierać i burzyć obiekty, których także i budowa nie wymagała posiadania pozwolenia, a wykonano ją dokonując samego zgłoszenia. Jednakże i tutaj mowa jest jedynie o obiektach nie wpisanych do rejestru zabytków i nie objętych ochroną konserwatorską. W praktyce oznacza to, że bez pozwolenia można rozebrać wszelkiego rodzaju zabudowania gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową parceli siedliskowych, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze
o powierzchni do 25 m² oraz wiaty, altany i przydomowe oranżerie, które także nie przekraczają wspomnianej powyżej powierzchni zabudowy. Dokonując jedynie zgłoszenia można też wyburzyć pomieszczenia gospodarcze i altany usytuowane na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające wydajność do 7 m³ na dobę. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac może jednak spotkać się ze sprzeciwem Starosty. Stanie się tak
z pewnością w sytuacjach, kiedy uzna on, że prace zgodnie z przepisami prawa podlegają jednak wydaniu pozwolenia.

Jak to zrobić?

Kiedy dopełniono już urzędniczych formalności – niektórym może wydawać się, że nie ma nic prostszego, jak po prostu rozwalić ruderę, która dotychczas była jedynie zawalidrogą. Wprawdzie nie istnieją zapisy prawne, które nakazywałyby zatrudnienie wyspecjalizowanych firm do prac rozbiórkowych i rzeczywiście można wyburzać samodzielnie. Warto jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że bezpieczeństwo osób uczestniczących w rozbiórce jest dobrem najwyższym. Dlatego też przy samodzielnym wykonywaniu robót jesteśmy zobowiązani zadbać o nie w pierwszej kolejności. Należy wiedzieć, że jeżeli na placu rozbiórki dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub choćby zdarzenia zakończonego interwencją lekarza – odpowiedzialność prawną za powyższe ponosi sam właściciel. Należy także wiedzieć, że w niektórych przypadkach, np. w zabudowie szeregowej – nim przystąpimy do rozbiórki – trzeba najpierw zabezpieczyć ściany budynków sąsiadujących
z wyburzanym obiektem. To z kolei dla laika w dziedzinie budownictwa może okazać się całkowicie niewykonalne. Przy samodzielnym przedsięwzięciu trzeba też pomyśleć o miejscu, w którym będziemy mogli złożyć niechciany przez nas gruz oraz inne elementy konstrukcyjne rozebranej budowli. Elementy te trzeba też będzie w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przetransportować w ustalone uprzednio miejsce.
Należy także wiedzieć, że czym innym jest wyburzenie, a czym innym rozbiórka budynku. Przy rozbiórce niektóre elementy konstrukcyjne mogą zostać ponownie wykorzystane. Natomiast wyburzenie ma za zadanie doprowadzić do całkowitej dekonstrukcji obiektu. Może ono odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Ręczna dekonstrukcja jest oczywiście najtańszą metodą wyburzenia budynku. Jednak nie zawsze prace można wykonać ręcznie. W przypadku solidniejszych budynków murowanych – często konieczne okazuje się użycie specjalistycznego sprzętu w postaci dźwigów, koparek lub spychaczy. Do burzenia większych obiektów używa się specjalnej kuli wyburzeniowej. Jest to ciężka kula na stalowej linie, którą uderza się w ściany. Nowsze metody wyburzeń wykorzystują obracające się nożyce hydrauliczne lub młoty pneumatyczne. Przed przystąpieniem do wyburzenia – w obiekcie bezwzględnie należy odłączyć wszelkie media, które ewentualnie w dalszym ciągu tam funkcjonują. Typowe budynki jedno lub dwukondygnacyjne wyburza się poprzez ich podkopanie przy użyciu koparki hydraulicznej. Wówczas budynek zawala się w jednym, uprzednio założonym kierunku, a to co pozostaje do zrobienia to uprzątnięcie terenu po wyburzeniu. Duże budynki przemysłowe, wysokie kominy fabryczne itp. obiekty burzy się najczęściej poprzez implozję, która polega na użyciu materiałów wybuchowych. Metoda jest niemal błyskawiczna i w pełni skuteczna, ale wymaga zachowania szczególnej rozwagi i nadzwyczajnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

stary budynek do rozbiórkiSpecjalistyczne firmy usługowe

Firm rozbiórkowych jest być może
w Polsce nieco mniej niż budowlanych, ale ze znalezieniem specjalistów nie powinno być trudności. Oczywiście najlepiej jest szukać ich na terenie swojego regionu. Można to robić przy użyciu wyszukiwarki internetowej lub przeglądając ogłoszenia w lokalnej prasie. Niewątpliwą zaletą, która wynika ze zlecenia rozbiórki specjalistycznej firmie jest fakt, że fachowcy zajmą się wszystkim od początku do końca. Oznacza to, że wybiorą najlepszą i najbardziej optymalną metodę wyburzenia, wykonają pracę i usuną pozostałości, które będą jej wynikiem. Profesjonalne firmy wyburzeniowe dysponują własnym sprzętem, więc nie powinno być żadnych trudności w sytuacji, gdyby trzeba było go użyć. Takie firmy mają też własny transport i podpisane umowy z określonymi wysypiskami gruzu. Mankamentem może okazać się jedynie koszt rozbiórki. Tego jednak nie da się jednoznacznie określić, ponieważ zależy on od kubatury budynku, stopnia skomplikowania prac, konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu, ilości materiałów, które trzeba usunąć po rozbiórce oraz odległości, na jaką trzeba je wywieźć.

Oceń artykuł
4,83 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: pixabay.com, demohauling.com, rockinghamcc.edu

Polecamy Ci również

Zobacz także