Współczynnik przenikania ciepła – przyrządy pomiarowe Testo

Współczynnik przenikania ciepła – przyrządy pomiarowe Testo

Zwiększenie energooszczędności budynków to jeden z podstawowych priorytetów prowadzonych obecnie prac remontowych i modernizacyjnych. Im bardziej energooszczędny dom, tym koszty jego utrzymania są niższe.*

Dlatego tak ważna jest możliwość określenia jakie straty ciepła zachodzą przez ściany i okna. Aby poznać wysokość strat energii cieplnej, najczęściej trzeba dokonać dodatkowej analizy struktury przegrody, materiałów, za jakich wykonana, jej grubości itp. Bez określenia strat ciepła trudno przeprowadzić prace remontowe tak, by dały one zamierzony efekt termomodernizacyjny.

Jednym z podstawowych parametrów umożliwiających przeprowadzenie oceny ilości ciepła przenikającego przez przegrodę jest współczynnik przenikalności cieplnej „U”. Współczynnik ten określa ilość ciepła przenikającego przez przegrodę o powierzchni 1m², przy różnicy temperatur wynoszącej 1K pomiędzy obydwoma stronami przegrody.

 Do poprawnego przeprowadzenia pomiaru współczynnika „U” potrzebne są 3 wartości temperatury:

  • temperatura powietrza wewnętrznego Ti
  • temperatura powierzchni przegrody po wewnętrznej stronie Tw
  • temperatura powietrza zewnętrznego Te

Ponadto musi zostać spełniony warunek dotyczący różnicy temperatur po obydwu stronach przegrody - jest to wartość rzędu przynajmniej 15K. Zapewnia to prawidłową kalkulację współczynnika „U” z dokładnością do ± 0,1 W/m²K ± 2%.

Firma Testo proponuje proste rozwiązanie opierające się na mierniku wielofunkcyjnym testo 435-2 (ew. testo 635-2), który wyposażony w pamięć wewnętrzną z funkcją rejestracji, umożliwia zapis i dokumentację przeprowadzonych badań.

Do miernika należy podłączyć specjalnie zaprojektowaną sondę wartości „U” (nr kat. 0614 1635), która posiada 4 sensory temperatury. Trzy z nich należy przymocować do wewnętrznej strony przegrody za pomocą masy plastycznej dołączonej do zestawu.

do miernika należy podłączyć specjalnie zaprojektowaną sondę wartości U

Każdy z sensorów powinien być oddalony od poprzedniego o ok. 10 cm w celu uśrednienia wartości temperatury powierzchni Tw. Będzie to miało znaczący wpływ na dokładność wykonanego pomiaru.

Czwarty sensor znajduje się we wtyczce sondy - dzięki niemu mierzona jest temperatura powietrza wewnątrz budynku Ti. Miernik wraz z podłączoną sondą powinien zostać umieszczony ok. 30 cm od przegrody, najlepiej na tej samej wysokości, na której zostały przymocowane sensory do przegrody.

radiowa sonda temperaturyKolejnym elementem zestawu jest radiowa sonda temperatury (nr kat. 0613 1001) (opcjonalnie radiowa sonda temperatury i wilgotności). Należy ją umieścić po zewnętrznej stronie przegrody. Sonda ta w sposób ciągły będzie dostarczała dane o aktualnej temperaturze zewnętrznej Te, bez konieczności przeciągania przewodów pomiarowych, co znacznie ułatwia całą instalację zestawu.

Aby uniknąć nadmiernych błędów pomiarowych zaleca się wykonywanie pomiarów w czasie, kiedy na przegrodę nie działają takie czynniki jak chociażby promieniowanie słoneczne. Ponadto nie zaleca się, aby poruszać urządzeniem, podczas dokonywania pomiarów. Może to spowodować zaburzenie pracy sensora temperatury powietrza umieszczonego we wtyczce, co wpłynie na błędną kalkulację współczynnika „U”.

sondy do badania wartości UW celu przyspieszenia pomiarów, często spotykanym rozwiązaniem jest równoczesne użytkowanie dwóch sond do badania wartości „U” (nr kat. 0614 1635). Po zamocowaniu czujników na powierzchni przegrody za pomocą masy plastycznej, należy odczekać na adaptację temperatury tejże masy (ponieważ została ogrzana poprzez wyrabianie w palcach). Zamienne korzystanie z dwóch takich sond, gdzie jedna dokonuje pomiaru a druga jest w fazie stabilizacji, na pewno przyspieszy przeprowadzenie badań.

pomiar współczynnika U przyrządem wielofunkcyjnym testo 435Po prawidłowym rozmieszczeniu elementów zestawu należy rozpocząć pomiar. Najlepiej wykonać to używając do tego funkcji rejestratora, gdzie urządzenie będzie zapisywać dane w swojej pamięci, w określonym interwale czasowym (np.: 1 min). W tym czasie, na wyświetlaczu urządzenia jest możliwość obserwowania wszystkich składowych temperatur (Ti, Tw, Te) oraz samego współczynnika „U”, który jest kalkulowany bezpośrednio przez miernik.  Pomiar należy przeprowadzać do momentu stabilizacji poszczególnych wartości.

Po dokonaniu pomiaru istnieje możliwość wizualizacji danych na komputerze za pomocą oprogramowania dostarczonego w standardzie. Wartości prezentowane są w formie tabel lub wykresów, opatrzonych odpowiednią sygnaturą czasową.

wartości prezentowane w formie tabel lub wykresów, opatrzonych odpowiednią sygnaturą czasową

Inną metodą przeprowadzenia pomiaru jest pomiar on-line na komputerze, gdzie istnieje możliwość obserwacji tabeli i wykresów, uzupełniających się na bieżąco.

Przygotowaliśmy również dla Państwa krótki film przedstawiający wykonanie pomiaru przenikalności cieplnej za pomocą miernika testo 635-2 - zobacz film.

* artykuł sponsorowany

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Michał Brodzik

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Testo Sp. z o.o.

Polecamy Ci również

Zobacz także