Pozwolenie na budowę – zmiany w Prawie Budowlanym

Pozwolenie na budowę – zmiany w Prawie Budowlanym

Planowana jest nowelizacja  Prawa Budowlanego. Jedną z najpoważniejszych zmian – i najbardziej oczekiwaną przez inwestorów, jest planowane zniesienie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Po nowelizacji Prawa Budowlanego, inwestorzy mogą oczekiwać znacznych uproszczeń procesu administracyjnego i skrócenia czasu jego trwania.

Budowa domu bez pozwolenia

W przypadku domów jednorodzinnych planowana jest rezygnacja z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast tego inwestorzy będą składać zgłoszenie oraz projekt budowlany. Co ważne – organ, do którego wpływa zgłoszenie będzie miał 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. Jeśli tego nie zrobi, będzie to równoznaczne z uzyskaniem przez inwestora tzw. milczącej zgody.
Jednak nie w każdym przypadku będzie tak łatwo. Pozwolenie nadal będzie trzeba uzyskać jeśli obszar oddziaływania domu będzie wykraczał poza zakres zagospodarowania działki lub terenu. W praktyce pozwolenie na budowę będzie trzeba uzyskać w przypadku domów m.in. budowanych w granicy działki. Obszar oddziaływania będzie musiał zostać wyznaczony przez projektanta i zweryfikowany przez organ administracji architektoniczno budowlanej.

Pozwolenie na użytkowanie

Kolejne ułatwienia będą dotyczyć pozwolenia na użytkowanie. Przede wszystkim zwiększy się liczba obiektów, na które nie będzie potrzebne pozwolenie na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej. O pozwolenie na użytkowanie nie będziemy musieli się ubiegać w przypadku: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, obiektów magazynowych, czy garaży do pięciu stanowisk włącznie. W ich przypadku będziemy musieli złożyć tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jeśli odnośny organ w ciągu 14 dni nie złoży sprzeciwu w drodze decyzji – prawo do użytkowania tych obiektów zyskujemy na drodze tzw. milczącej zgody.

Projekt budowlany

Nowelizacja przewiduje także uproszczenie projektu budowlanego. Nie będzie trzeba już załączać oświadczeń dostawców mediów oraz warunków przyłączenia obiektu różnych do sieci. Zniknie także konieczność składania oświadczenia zarządcy drogi o połączeniu z drogą publiczną (wyjątkiem będą drogi krajowe i wojewódzkie).

Decyzja podlegająca wykonaniu

Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych stanie się „decyzja podlegająca wykonaniu”. Zastąpi ona „decyzję ostateczną”. Oznacza to, że w przypadku, kiedy inwestor jest jedyną stroną, a decyzja jest zgodna z wnioskiem – nie będzie trzeba czekać aż decyzja stanie się ostateczna w toku administracyjnym.

Zgłoszenie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych

W przypadku obiektów, na które wymagane jest pozwolenie na budowę – zniknie obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, wraz z siedmiodniowym okresem oczekiwania.

Uzupełnienie braków formalnych

Pomimo uproszczeń, nadal będziemy musieli składać odpowiednie dokumenty. W zależności od charakteru planowanego obiektu i etapu prac, będzie to:

  • zgłoszenie budowlane
  • pozwolenie na budowę
  • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • zgłoszenie zakończenia budowy.

Dobrą wiadomości dla inwestorów jest to, organ administracyjny będzie miał 14 dni na sprawdzenie, czy złożona dokumentacja jest kompletna i poinformowanie inwestora o ewentualnej konieczności jej uzupełnienia. Obecnie nie obowiązują żadne terminy.

Oceń artykuł
5,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Katarzyna Laszczak

Polecamy Ci również

Zobacz także