Nowelizacja Prawa Budowlanego

Nowelizacja Prawa Budowlanego

budowa domuProjekt założeń nowelizacji Prawa Budowlanego, został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt założeń nowelizacji Prawa Budowlanego, opracowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przewiduje uproszczenie formalności budowlanych. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego. W przypadku większości domów jednorodzinnych będzie obowiązywało tylko zgłoszenie budowy (wraz z projektem budowlanym) – zamiast konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto będzie trzeba uwzględnić wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Właściwy organ będzie miał 30 dni na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu wobec danego zgłoszenia. Ponadto zamiast pozwolenia na użytkowanie budynku będzie wystarczyło złożenie zawiadomienia o zakończenia budowy – przepis ten obejmie także m.in. warsztaty rzemieślnicze i garaże na 5 stanowisk, obiekty magazynowe. Będzie wystarczyła też tzw. milcząca zgoda organu administracyjnego (brak sprzeciwu), a czas oczekiwania na nią zostanie skrócony do 14 dni.

Inne dobre wiadomości dla inwestorów to:

  • uproszczenie formalności dotyczące projektu budowlanego (brak oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z droga publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takich uzgodnienia nadal będą konieczne);
  • możliwość rozpoczęcia prac budowlanych na podstawie tzw. decyzji podlegającej wykonaniu (gdy nie ma innych stron postępowania), co oznacza skrócenie oczekiwania na decyzję o 14 dni;
  • brak obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych (dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę),
  • wyznaczenie 14.dniowego okresu, kiedy inwestor może być wezwany do uzupełnienia dokumentacji (obecnie nie jest wyznaczony żaden termin).

W przypadku domów jednorodzinnych przewiduje się skrócenie procedur budowlanych o 45 dni (z 129 do 84 dni), a w dużych miastach o 74 dni (z 158 do 84 dni ). Pozostaje tylko mieć nadzieję, że prace nad nowelizacją też będą odpowiednio szybkie.

Więcej o zmianach w Prawie Budowlanym

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Katarzyna Laszczak

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Polecamy Ci również

Zobacz także