Modernizacja domu jednorodzinnego

1
Dom modelowy LichtAktiv Haus to niemiecki wkład do europejskiego projektu VELUX Model Home 2020. Modernizacja domu z lat 50-tych miała na celu uzyskanie najwyższego komfortu życia w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Firma VELUX przeprowadziła modernizację domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w Hamburgu – w dzielnicy Wilhelmsburg.

Dzięki koncepcji opierającej się na zaawansowanych rozwiązaniach energetycznych oraz na wykorzystaniu światła dziennego w budynku udało się osiągnąć zarówno komfortowe warunki mieszkaniowe, jak i optymalnie wykorzystać odnawialne źródła, zapewniając całkowite pokrycie zapotrzebowania budynku na energię.

Dom modelowy LichtAktiv Haus to niemiecki wkład do europejskiego projektu VELUX Model Home 2020. Modernizacja domu z lat 50-tych miała na celu uzyskanie najwyższego komfortu życia w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Modernizacji poddano dom jednorodzinny wybudowany w latach 50. w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia zabudowy wynosiła 8 x 8 m, przy czym budynek mieszkalny składał się z małych, ciasnych pokoi o łącznej powierzchni okien wynoszącej 18 m², które doprowadzały do pomieszczeń dość nikłą ilość światła dziennego. Warunki te, podobnie jak przestarzała technologia i system ogrzewania nie spełniały dzisiejszych wymogów komfortu życia ani potrzeb mieszkaniowych. Na powierzchni 1110 m²znajdował się duży ogród, który dawniej zaopatrywał mieszkańców w owoce i warzywa z własnych upraw. Budynek miał przybudówkę w formie niewielkiej oficyny, która służyła kiedyś za pomieszczenie dla zwierząt.

Projekt LichtAktiv Haus koncentruje się na postępowej idei samowystarczalności energetycznej. Został on zrealizowany w ramach współpracy firmy VELUX i zespołu ekspertów pod kierunkiem profesora Manfreda Heggera (z Zakładu Projektowania i Energooszczędnego Budownictwa na Politechnice w Darmstadt). Budynek mieszkalny miał zostać zmodernizowany, ale w dużej mierze miał zachować swój pierwotny wygląd. Dzięki rozbudowie możliwe było znaczne powiększenie powierzchni użytkowej i mieszkalnej, co otworzyło nowe możliwości realizacji koncepcji energetycznej.

Koncepcja energetyczna

Koncepcja energetyczna "LichtAktiv Haus" opiera się na idei budynku zeroemisyjnego. Całkowite zapotrzebowanie na energię pokrywane jest ze źródeł energii odnawialnej. Dodatkowo LichtAktiv Haus wyróżnia się atrakcyjną formą architektoniczną, zapewnia wysoki poziom życia, komfortu, duże ilości światła dziennego oraz świeżego powietrza. Koncepcja energetyczna opiera się nie tylko na inteligentnej architekturze i dopracowanych rozwiązaniach technicznych, ale także na modernizacji istniejących budynków pod względem energetycznym.

Wydajne doświetlenie i optymalna produkcja energii

Projekt zakłada daleko idące wykorzystanie okien w realizacji koncepcji energetycznej. Wybrane okna, dzięki swoim rozmiarom, rozmieszczeniu i właściwościom przyczyniają się do stworzenia niezbędnej równowagi pomiędzy izolacją termiczną (współczynnik przenikania ciepła U) oraz pasywnymi zyskami energetycznymi (współczynnik g). W ten sposób zużycie energii w domach zbudowanych zgodnie z założeniami idei LichtAktiv Haus można ograniczyć do minimum. Dodatkową zaletą jest również wydajne doświetlenie światłem dziennym. W przypadku okien połaciowych ilość uzyskanego wewnątrz światła jest dwukrotnie większa niż w przypadku okien pionowych tej samej wielkości, a w porównaniu z lukarnami ilość światła jest ponad trzykrotnie większa. W ten sposób można ograniczyć wykorzystanie oświetlenia elektrycznego, co powoduje znaczne oszczędności zużycia energii.

Samowystarczalny system produkcji energii z inteligentnym sterowaniem

Sercem systemu jest instalacja Solar Compleet, która dba o stałe dostawy energii odnawialnej przez cały rok. Kolektory słoneczne są zintegrowane z pompą ciepła typu powietrze/woda (roczny współczynnik efektywności wynosi 3,7). Pokrywają one przeważającą część zapotrzebowania na ciepłą wodę w instalacji grzewczej oraz na ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła połączona z kolektorem słonecznym wykorzystuje zarówno energię słoneczną, jak i ciepło z otoczenia. Wentylator zasysa powietrze z zewnątrz i prowadzi je przez blok zewnętrzny. Ciepło jest przekazywane do pompy ciepła, a następnie prowadzone bezpośrednio do instalacji grzewczej. Również energia uzyskana z kolektorów słonecznych o powierzchni 22,5 m² kierowana jest bezpośrednio do pompy ciepła, przez co nie dochodzi do strat podczas przesyłu energii. Ponieważ pompa ciepła bezpośrednio uczestniczy w cyklu słonecznym, wydajność układu wzrasta o 25% w porównaniu do tradycyjnej instalacji.

Odnawialne źródła energii pokrywają całkowite zapotrzebowanie na energię w domu modelowym LichtAktiv Haus. Dzięki temu dom po modernizacji charakteryzuje się zerowym bilansem emisji dwutlenku węgla.

Szczególną cechą systemu Solar Compleet jest fakt, że pompa ciepła w trybie grzewczym nie ogrzewa wody najpierw do bufora, lecz bezpośrednio do obiegów grzewczych. W ten sposób ogranicza się straty ciepła poprzez ściany zasobnika, a zużycie energii jest niższe niż w przypadku tradycyjnego buforowania w zasobniku. Jedynie nadwyżka wytworzonego ciepła magazynowana jest w zasobniku. Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane są za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego. Reszta potrzebnej energii, czyli energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego, do oświetlenia domu, do zasilania pomocniczego dla pompy ciepła itp. stanowi tylko około jedną trzecią całkowitego zapotrzebowania na energię. Jest to ilość porównywalna do tej, jaką uzyskuje się dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. W przypadku LichtAktiv Haus wybrano szare

Pompa ciepła typu powietrze-woda, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne tworzą innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię.
polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne (szkło-szkło) mająłączną powierzchnię równą ok. 75 m² i wykorzystują tym samym całkowitą dostępną połać dachu nowej przybudówki. Powierzchnia netto paneli wynosi około 58 m². Zapotrzebowanie na energię grzewczą, ciepło oraz na energię elektryczną wynoszące łącznie 108,5 kWh/m² rocznie pokrywane jest z własnych instalacji do wytwarzania energii o wydajności 108,6 kWh/m². Jest to możliwe dzięki połączeniu kolektorów słonecznych, pompy ciepła typu powietrze/woda oraz zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. Emisja CO2 jest zerowa dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także